vietmessenger.com


Núi Thần

Thomas Mann

Núi Thần

MỤC LỤCI

  Đến nơi
  Số 34
  Trong khách sạn


II

  Chiếc thau rửa tội và người ông trong hai hình hài
  Ở nhà Tienappel. Nhận thức đạo đức của Hans Castorp


III

  6Nỗi bất bình đạo mạo
  Điểm tâm
  Trò đùa, phép xức dầu thánh. Niềm vui bị gián đoạn
  Satana
  Đào sâu suy nghĩ
  Lỡ lời
  Phải rồi, một cô ả!
  Ông Albin
  Satana đưa ra những đề nghị khó nghe


IV

  Mua sắm
  Tản mạn về cảm nhận thời gian
  Thử trò chuyện bằng tiếng Pháp
  Đáng ngờ về chính trị
  Hippe
  Phân tâm học
  Hồ nghi và cân nhắc
  Chuyện trò trong bữa ăn
  Nỗi sợ dâng cao. Hai người ông và chuyến đò tranh tối tranh sáng
  Cây nhiệt kế


V

  Súp vĩnh cửu và sự sáng tỏ thình lình
  “Lạy Chúa, con thấy!”
  Tự do
  Thói đỏng đảnh của Mercury
  Từ điển bách khoa toàn thư
  Khoa học nhân văn
  Nghiên cứu
  Vũ điệu tử thần 1
  Đêm hội Walpurgis


VI

  Thay đổi
  Thêm một người
  Nước Chúa và sự cứu rỗi tai hại
  Cơn giận lôi đình. Và giây phút bối rối
  Cuộc tấn công bị đẩy lui
  Operationes spirituales
  Tuyết
  Như người lính can trường


VII

  Dạo trên bãi biển thời gian
  Quý ngài Peeperkorn
  Vingt et un
  Quý ngài Peeperkorn (tiếp theo)
  Quý ngài Peeperkorn (kết thúc)
  Sự chai lì khủng khiếp
  Tràn đầy âm điệu du dương
  Vô cùng ám muội
  Tâm lý kích động chung
  Tiếng sấm


PHỤ LỤC

  Phụ Lục