vietmessenger.com


Gabriel García Márquez

Những Người Hành Hương Kỳ Lạ

MỤC LỤC

Chúc Tổng Thống Thượng Lộ Bình An
Vị Thánh Chờ Phong
Người Đẹp Ngủ Yên Suốt Chuyến Bay Dài
Giữa Đời Đem Bán Chiêm Bao
"Tôi Đến Đây Chỉ Để Gọi Điện Thoại Thôi Mà"
Bóng Ma Tháng Tám
Maria Dos Prazeres
Mười Bẳy Người Anh Bị Ngộ Độc
Tramontana, Cơn Gió Chướng Lạ Kỳ
Mùa Hè Hạnh Phúc Của Cô Forbes
Ánh Sáng Giống Như Làn Nước
Dấu Máu Hồng Trên Tuyết Trắng Từ Madrid Đến Paris