vietmessenger.com


Những Giọt Mực

Lê Tất Điều

Những Giọt Mực

MỤC LỤC

1. Trung thu của bác đèn xếp
2. Tình bạn của đôi guốc
3. Diều giấy mắc nạn
4. Cây roi kể công
5. Tờ lịch đầu tháng
6. Những giọt mực
7. Tâm sự bác Đinh già
8. Những mũi tên trưởng thành
9. Một chút anh hùng
10. Ô đen đi du lịch
11. Cơn giận của bác đồng hồ
12. Lão dao sắc