vietmessenger.com


Những Đứa Con Của Thuyền Trưởng Grant

Jules Verne

Những Đứa Con Của Thuyền Trưởng Grant

MỤC LỤCPhần I

  1. Con Cá Búa
  2. Ba Lá Thư
  3. Malcolm - Castle
  4. Đề Nghị Của Huân Tước Phu Nhân Glenarvan
  5. "Duncan" Rời Bến
  6. Hành Khách Buồng Số Sáu
  7. Jacques Paganel Từ Đâu Đến Và Đi Đâu?
  8. Vĩ Tuyến Ba Mươi Bảy
  9. Trên Độ Cao Ba Ngàn Sáu Trăm Mét
  10. Trượt Từ Trên Núi Andes Xuống


Phần II

  1. Trở Lại Tàu "Ducan"
  2. Mũi Bernouilli
  3. Ayrton
  4. Đề Nghị Của Huân Tước Phu Nhân Glenarvan
  5. "Duncan" Rời Bến
  6. Hành Khách Buồng Số Sáu
  7. Jacques Paganel Từ Đâu Đến Và Đi Đâu?
  8. Vĩ Tuyến Ba Mươi Bảy
  9. Trên Độ Cao Ba Ngàn Sáu Trăm Mét
  10. Trượt Từ Trên Núi Andes Xuống


Phần III

  1. Tàu "Macquarie"
  2. Trong Tay Những Người Maori
  3. Những Giờ Cuối Cùng
  4. Núi Thiêng
  5. Giữa Hai Làn Đạn
  6. Vì Sao "Duncan" Chạy Ven Bờ Phía Đông New-Zealand
  7. Ayrton Hay Là Ben Joyce?
  8. Bản Giao Kèo
  9. Tiếng Kêu Trong Đêm
  10. Đảo Tabor
  11. Trở Về