vietmessenger.com


Doãn Quốc Sỹ

Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến - Khu Rừng Lau 2

MỤC LỤCPHẦN I. TIẾNG HÁT TỰ LÒNG ĐẤT

  1. Tiếng Hát Tự Lòng Đất
  2. Chiếc Nhẫn Saphir
  3. Về Làng
  4. Ông Chủ Báo
  5. Cô Gái Bên Sông Tần-Hoài
  6. Những Cụm Hoa Vàng
  7. Tiếng Hát Tự Lòng Đất


PHẦN II. CHIẾC BÈ NỮ CHÚA

  1. Trên Bờ Vực Lịch Sử
  2. Ngọn Đèn Lương Tri
  3. Thần Tượng
  4. Một Sự Chuyển Hướng
  5. Thương Hải Tang Điẻn
  6. Vật Đồi Sao Dời
  7. Cướp Đoạt
  8. Xiếc Hữu Mai Hề
  9. Tiếng Vọng Mùa Xuân
  10. Người Ở Lại
  11. Bến Đò Rừng
  12. Chiếc Bè Nữ Chúa