vietmessenger.com


Trần Thanh Vân

Ngũ Long Tuyệt Mệnh

MỤC LỤC

1. Quái hiệp một lòng vì chủ nhân
2. Lỡ tay gây náo động
3. Đường dài ngàn dặm tìm sư phụ
4. Phẫn chí sa vào kỳ trận
5. Giả thư sinh dò tìm Hồ lão
6. Nghi án liên miên giang hồ náo động
7. Tranh đoạt vạn niên tuyết liên tử
8. Gặp kẻ thù họ Hoàng thọ trọng thương
9. Trận pháp kỳ môn cứu họa tai
10. Vô tình lạc bước gặp nhị tiên
11. Diệt phản đồ báo thù cho nghĩa phụ
12. Quỷ thần khiến xui gặp di vật
13. Giang Nam hội ngộ nhị giai nhân
14. Nhất thời xác định thù gia
15. Kiếm Tiên và Cửu Ma
16. Anh hùng vướng phải sự sắp bày
17. Thoát khỏi khổ luyện thất
18. Dò tìm thánh địa Cửu Trùng giáo
19. Ngũ long tuyệt mệnh đao xuất thế
20. Mưu thần chước quỷ gạt anh hùng
21. Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm
22. Vừa thoát hiểm diệt được thù gia
23. Hoa thiêu thánh địa Cửu Trùng giáo
24. Phá vỡ âm mưu Cửu Trùng giáo
25. Cửu Ma trước ngày Trùng Cửu