vietmessenger.com


Cao Xuân Lý

Nắng Muộn Thu Vàng

MỤC LỤC

Mái hiên
Tạm trú
Bên kia khung cửa
Mặt trời đã lặn
Cũng một đời
Vẽ rồng
Nắng muộn thu vàng
Sân ga
Kỷ niệm rực rỡ
Bụi hoa giấy
Tấm ảnh màu
Chỉ là kỷ niệm
Hàng cây bên đường
Cái nơ hình con bướm
Một buổi trưa
Viên kẹo
Bên kia cánh đồng