vietmessenger.com


Vũ Bằng

Mê Chữ

MỤC LỤC

Đám Cưới Hai U Hồn Ở Chùa Dâu
Mơ Về Một Cuộc Chọi Trâu
Ăn Tết Thủy Tiên
Một Cuộc Đấu Kiệu... Giết Người!
Một Chục Bạc, Một Trận Đòn, Một Kiếp Người
Mê Chữ