vietmessenger.com


Ngô Thế Vinh

Mặt Trận Ở Sài Gòn

MỤC LỤC

thay lời tựa
mặt trận ở sài gòn
nước mắt của đức phật
dấu ngoặc lịch sử
hòa bình không sớm hơn
giấc mơ kim đồng
chiến trường tạm yên tĩnh
kim sơn chưa hề giã biệt
một bức tường khác
in retrospect - nhìn lại
người y tá cũ
sẽ rực rỡ mùa thu này
giấc mộng con năm 2000
bạt của tạ tỵ
thay kết từ
phỏng vấn
điểm sách