vietmessenger.com


Mất Hay Còn, Chưa Hẳn Khác Nhau Đâu!?!

Du Tử Lê

Mất Hay Còn, Chưa Hẳn Khác Nhau Đâu!?!

MỤC LỤC

  Đôi Lời Mở Đầu, (Nghĩ là,) Cần Thiết
  Đất Thu Hồi Xác Tôi,
  Khát Vọng Như Hòn Bi
  Em Trồng Cây Bồ Đề
  Nghiệp Quả Kia Còn Ở Lại
  Sao Linh Hồn Thống Khổ?
  Chúng Ta Ở Trong Nhau: Khi Ngọn Đèn Đã Tắt
  Tâm Kia Còn Hớn Hở?!?
  Chào Thần Chết!
  Những Tưởng Vẫn Ta Thôi,
  Thân Cho Đời Trái Độc,
  Mùa Đông, Từ Cửa Sổ Fountain Valley Hospital
  Nơi Cửa Hàng Số Phận
  Mẹ, Ấm Mùi Bát Nhã
  Tìm Em Giữa Bầu Trời
  Sự Sống Vốn Từng Giây
  Thân Ôm Bom Ngiệp, Duyên: Nổ Giữa Ngày Cấp Bách
  Thấy Bóng Mình Vĩ Đại!!!!!
  Khổ, Đau Tôi Tự Hủy
  Nghiệp Cho Tôi Đời Sau
  Chăm Chỉ Làm Sao: Vòng Tửsinh
  Và, Đinh Cường. 08
  Ghi, Nhớ Phần Đời, Riêng,
  Có Tôi Không Tự Thuở Mới Ra Đời?!?
  Cảm Ơn: Rừng An, Lạc,
  Ta Cũmới Từng Ngày
  Thủ Vai Người Muôn Mặt
  Tôi Thu Hoạch Kiếp Trước,
  Giọng Đầu (Như Dấu Than!)
  Chúng Ta Cùng Một Cội,
  Vẫn Còn Tôi-Nấm-Mồ
  Đỗ Quý Toàn - Du Tử Lê, Thi Sĩ Có Những Câu Thơ Thành Ngôn Ngữ Hằng Ngày.
  Đinh Cường - Vung Bút Với Tất Cả Thiền Tính, Sảng Khoái.
  Nguyễn Ngọc Bảo, Du Tử Lê – 50 Năm