hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Chân Tàng Bản » Lưu Công Kỳ Án[1295448] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 2 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Chân Tàng Bản  Lưu Công Kỳ Án


  MỤC LỤC 

  1. Lưu Gù Xử Vụ Lý Hữu Nghĩa
  2. Giả Xem Bói Khéo Léo Dò Xét Tình Hình
  3. Bạch Thúy Liên Bước Đầu Thổ Lộ Nỗi Lòng
  4. Trần Đại Dũng Dò La Ra Tin Tức Thật
  5. Giả Thánh Thần, Vẽ Bùa Trấn Oan Quỷ
  6. Tiêu Tố Anh Phẫn Hận Đề Thơ Tuyệt Mệnh
  7. Hung Thủ Sa Lưới Chốn Sòng Bài
  8. Hai Vị Thừa Sai Nhân Cơ Hội Kiếm Tiền
  9. Đệ Đơn Kêu Oan, Dân Nữ Lên Công Đuờng
  10. Tham Tiền Bạc, Hung Đồ Họ Chung Hại Mạng Bạn Thân
  11. Vạn Nhân Sầu Bức Hiếp Gái Nhà Lành
  12. Con Trai Tuần Phủ Cậy Thế Làm Càn
  13. Trừ Ác Tặc, Lưu Tri Phủ Dò Xét Nhà Giặc
  14. Trần Đại Dũng Nửa Đêm Thám Thính Chốn Hang Hùm
  15. Lưu Dung Ngấm Ngầm Điều Quân Bắt Giặc
  16. Hỗn Chiến Với Ác Bá Tại Thập Lý Bảo
  17. Khinh Lễ Mọn, Tổng Đốc Nổi Trận Lôi Đình
  18. Xử Vụ Án Tử Thi Đầu Nữ Thân Nam
  19. Vụ Án Không Nguyên Không Bị Cáo, Đã Khó Lại Càng Khó Hơn
  20. Trong Quán Rượu, Tên Say Thổ Lộ Tình Tiết Vụ Án
  21. Lưu Tri Phủ Đuổi Tà Giả Vẽ Bùa
  22. Đất Bằng Dậy Sóng, Lại Thêm Vụ Án Xác Ướp
  23. Ăn Uống Lúc Nửa Đêm, Anh Em Kết Nghĩa Giết Nhau
  24. Vương Nhị Lâu Tham Tài Trộm Nhầm Xác Chết
  25. Loạn Phật Quy, Nữ Ni Sinh Con
  26. Am Liên Hoa, Quỷ Hám Sắc Giết Người
  27. Sợ Ăn Đòn, Tăng, Tục Cùng Nhận Tội
  28. Nêu Cao Chính Nghĩa, Dân Quê Dâng Đơn Kiện
  29. Trước Ngôi Mộ, Ngô Cử Nhân Bị Truyền
  30. Quả Phụ Bị Gọi Lên Nha Môn Thẩm Vấn
  31. Tra Xét Đầu Đuôi, Chị Dâu, Em Chồng Lộ Sơ Hở
  32. Ngô Nhị Phỉ Đi Ăn Trộm Vô Tình Bắt Quả Tang Gian Phu Dâm Phụ
  33. Điều Tra Vụ Án, Tri Phủ Lệnh Mở Nắp Quan Tài
  34. Lý Tế Tác Ba Lần Khám Nghiệm Xác Chết Oan
  35. Loạn Nhân Luân, Chị Dâu Gian Dâm Với Em Chồng
  36. Khách Buôn Họ Vương Nghỉ Trọ Gặp Kẻ Cướp
  37. Dương Võ Cử Cứu Người Đánh Cướp
  38. Ngầm Cấu Kết, Quan Với Cướp Cùng Làm Điều Bạo Ngược
  39. Hồ Tri Huyện Tham Tiền Đòi Hối Lộ
  40. Thẩm Vấn Ác Sai Nha, Lưu Đại Nhân Nổi Trận Lôi Đình
  41. Lưu Gù Bày Kế Tìm Tang Chứng
  42. Khéo Bày Kế, Ác Nha Sai Hiện Nguyên Hình
  43. Tới Vay Tiền, Nha Dịch Với Cướp Kết Nghĩa Anh Em
  44. Trần Đại Dũng Thám Thính Thôn Tiểu Liễu
  45. Bày Kế Cứu Ngô Tín Giữ Trọn Nghĩa Khí
  46. Vây Sào Huyệt Giặc, Vương Minh Đi Dò Đường
  47. Trấn Giang Ninh Khéo Giở Kế Hoãn Binh
  48. Lý Tài Chủ Tham Sắc Sinh Tà Dâm
  49. Vương Thịt Chó Say Rượu Nổi Thú Tính
  50. Lý Cửu Dở Hơi Đêm Đau Bụng Nghe Trộm Tin Mật
  51. Chủ Quản Họ Triệu Tránh Tai Lại Rước Lấy Họa
  52. Trên Huyện Cú Dung Tôn Hưng Tố Chủ
  53. Lý Văn Hoa Oan Ức Nhận Tội Gian Dâm Giết Nguời
  54. Lang Băm Độc Ác Trị Bệnh Bùa
  55. Lý Cửu Lỡ Mồm Kể Chuyện Mình Đã Thấy
  56. Lưu Tri Phủ Thận Trọng Xử Liên Hoàn Án
  57. Tham Tiền Tài Hành Hung Lại Hại Mạng
  58. Quả Phụ Họ Kim Giả Thần Tham Cúng Phẩm
  59. Yêu Phụ Hồng Dương Giáo Hiện Nguyên Hình
  60. Con Nhà Quyền Quý Khinh Dân Hoành Hành Bá Đạo
  61. Thú Đội Lốt Người Nhỏ Dãi Thèm Cháu Gái
  62. Bảy Thôn Dân Dâng Đơn Kiện Cường Hào Họ Triệu
  63. Ngầm Thăm Dò, Tri Phủ Bị Bắt Giữ
  64. Trần Đại Dũng Ruổi Ngựa Cầu Viện Binh
  65. Lý Du Kích Chỉ Huy Vây Sào Huyệt Giặc
  66. Trần Thừa Sai Liều Chết Cứu Tri Phủ
  67. Vì Tham Bạc, Lỗ Kiến Minh Mất Vợ
  68. Đề Thơ Tuyệt Mệnh Gái Tiết Liệt Khuyên Chồng
  69. Phạt Hoàng Tặc Xây Miếu Thờ Liệt Nữ
  70. Miếu Thánh Thủy, Bà Lão Mất Con Gái Yêu
  71. Ni Cô Ma Thầm Giấu Tăng Hiếu Sắc
  72. Nhờ Kỹ Nữ Phong Lưu Do Thám Miếu U Ám
  73. Nơi Thiền Đường Gái Bán Hoa Gặp Người Quen
  74. Dâm Hòa Thuợng Hành Thích Lưu Tri Phủ
  75. Lưu Gù Lén Điều Binh Bắt Giặc
  76. Luyến Ni Cô Dâm Tăng Trốn Trong Miếu
  77. Hung Phạm Sa Lưới Pháp Luật
  78. Hoàng Đế Càn Long Ban Tặng Bảng Vàng Thanh Liêm
  79. Lưu Thánh Giá, Lưu Dung Kiếm Bạc
  80. Hiệu Cầm Đồ Phú Hưng Gian Trá Đánh Tri Phủ
  81. Điều Tra Phát Chẩn, Khâm Sai Ăn Đòn
  82. Dương Tài Chủ Nén Đau Nộp Phạt
  83. Lưu Đại Nhân Được Ngự Phong Hàm Đại Học Sĩ
  84. Ác Sai Nha Gian Dâm Giết Ba Phụ Nữ
  85. Duyệt Bản Án Lưu Dung Sinh Lòng Ngờ Vực
  86. Tiền Tri Huyện Tham Của Đút Nảy Ý Giết Nguời
  87. Vì Vạn Lạng Bạc Giết Người Bịt Miệng
  88. Lưu Khâm Sai Nửa Đêm Mơ Điềm Lạ
  89. Lòng Dạ Đen Tối, Tham Quan Hại Võ Cử
  90. Gặp Ân Công, Phùng Cát Nói Về Bọn Thổ Phỉ
  91. Tu Hành Dâm Loạn, Hòa Thượng Chơi Kỹ Nữ
  92. Nửa Đêm Vào Miếu Bắt Dâm Tăng, Náo Động Chốn Phật Môn
  93. Ba Vị Thừa Sai Vây Đánh Tiêu Phi Tảo
  94. Bán Biên Tiêu Sa Lưới Chịu Xử Tội
  95. Yên Công Tử Si Mê Gái Đẹp
  96. Cậy Quyền Thế, Mua Chuộc Cướp Giá Họa Cho Người
  97. Cứu Nghĩa Huynh Triễn Khắc Họp Đồng Minh
  98. Giết Quan Tham Mã Khoái Báo Thù
  99. Cướp Nhà Ngục, Máu Rửa Phủ Đại Danh
  100. Vội Chạy Họa Nửa Đêm Cướp Cổng Thành
  101. Gặp Hảo Hán Tạm Lánh Họa Trong Rừng Liễu
  102. Không Thương Kế Làm Kinh Động Thành Đại Danh
  103. Bắt Lưu Phụng Tổng Đốc Điều Đại Quân
  104. Gặp Oan Gia, Mã Khoái Bị Bắt
  105. Hận Bất Bình, Khắc Triển Náo Công Đường
  106. Võ Nghệ Cao Cường, Một Mình Đại Chiến Quan Binh
  107. Trần Đại Dũng Cố Sức Bắt Kẻ Cướp Ngục
  108. Ép Nộp Lương Giận Chém Tiến Sĩ
  109. Thay Dân Nạp Thuế, Tri Phủ Không Dám Quyết
  110. Mẹ Con Chia Tay, Dùng Mảnh Lĩnh Trắng Làm Ký Hiệu
  111. Thấy Ngự Trang, Đi Lầm Vào Hộ Quốc Tự
  112. Nơi Triều Phòng, Kêu Oan Rửa Sạch Hận
  113. Đất Cảnh Châu Cuồng Phong Chặn Kiệu
  114. Oan Hồn Quấy Rối Hoàng Ái Ngọc
  115. Được Manh Mối, Dẫn Họ Lưu Về Công Quán
  116. Khám Nghiệm Tử Thi, Bắt Gian Phu Dâm Phụ
  117. Bày Kế Lùa Khói, Lưu Đại Nhân Thoát Nạn
  118. Thăm Thú Dân Tình, Hai Gái Đệ Đơn Kêu Oan
  119. Anh Hùng Dũng Mãnh Giận Đánh Ác Nô
  120. Bắt Lệnh Lâm, Giúp Dân Giải Hận
  121. Chùa An Quốc Giận Chém Lũ Hòa Thượng
  122. Quốc Thái Khi Quân Bắt Giam Lưu Công
  123. Lấy Khẩu Cung, Quốc Thái Nhận Tội
  124. Tam Lang Cướp Con Gái Nhà Lành,
  125. Mời Lý Cường, Kích Nộ Thảo Thuợng Ph
  126. Dò Ác Bá Lưu Công Gặp Nạn
  127. Bắt Ác Bá Xử Tội Chém Đầu
  128. Mãn Hán Đấu Nhau
  129. Xuân Hồng Lén Thả Hai Nạn Nữ
  130. Huyện Lương Huơng, Lưu Công Thăm Thú Dân Hình
  131. Loạn Công Đường, Tướng Gia Vào Ngục
  132. Lên Bắc Kinh Chặn Kiệu Kêu Oan
  133. Luu Đồng Thành Đại Náo Phủ Họ Dạ
  134. Dò Sự Thực Bày Kế Lừa Diêm Đinh
  135. Đông Các Giận Chém Dạ Các Lão
  136. Song Long Truyện
  137. Loạn Bảo Cục, Hải Vương Trổ Thần Oai
  138. Lưu Vạn Sơn Bá Đạo Không Trả Đồ
  139. Quán Họ Trương, Gia Khánh Nhận Con Nuôi
  140. Cứu Liên Đăng, Lưu Dung Vào Phủ
  141. Thanh Long Truyện
  142. Lý Tam Lăng Bị Đánh Kết Nghĩa Anh Em
  143. Lý Tam Lăng Đại Náo Nha Môn Huyện
  144. Quan Thần Đại Náo Quán Ý Hợp

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm