vietmessenger.com


Kim Dung & Hàn Giang Nhạn

Lộc Đỉnh Ký

MỤC LỤC

1. Chốn phồn hoa bạo khách lần vào
2. Nghe tiếng khóc cường địch mắc mưu
3. Ba hảo hán đại chiến quan binh
4. Vi Tiểu Bảo dùng mưu khích tướng
5. Có bản lãnh mới là tay hào kiệt
6. Đồng Giác quá giang, hỏa tiễn xạ tượng
7. Trong tửu quán Vi, Mao bị bắt
8. Uống nhiều thuốc Hải Công hư mắt
9. Vi Tiểu Bảo lừng danh đánh bạc
10. Hết đánh bạc lại đánh đô vật
11. Hải Lão Công mưu đồ đánh cắp Ngự Thư
12. Vi Tiểu Bảo dò la Hải Lão
13. Tiểu hào kiệt thám thính thư phòng
14. Tiểu Huyền Tử bại lộ hành tung
15. Vua Khang Hy quyết chí trị quyền thần
16. Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ
17. Tiểu anh hùng cứu Giá bắt cường thần
18. Phủ Thiếu Bảo điều tra Kinh Phật
19. Sách Ngạch Đồ bàn cách chia tiền
20. Sợ lộ tẩy Vi Tiểu Bảo kinh hồn
21. Người trên núi Ngũ Đài liên quan đến Thái Hậu
22. Âm mưu kỳ bí chốn Hoàng Cung
23. Cuộc đấu kinh hồn giữa kẻ mù người sáng
24. Vi Tiểu Bảo trổ tài ứng biến
25. Khang Thân Vương trao tặng thần câu
26. Trong nhà lao Ngạo Bái vong thân
27. Thanh Mộc Đường quần hùng tế điện
28. Hai phe Qua Lý tranh Hương Chủ
29. Vi Tiểu Bảo chơi Khâm Đại Hán
30. Vi Tiểu Bảo vào Thiên Địa Hội
31. Vi Tiểu Bảo nối ngôi Hương chủ
32. Trần Cận Nam dặn dò kế hoạch
33. Trong quán Trà Đồng Hội đưa tin
34. Tiểu Hương Chủ trá hình Hương Chủ
35. Xót huynh trưởng nhị hiệp khóc ròng
36. Bất đồng chính kiến, đang bạn ra thù
37. Hồi Xuân Đường phát sinh đại biến
38. Tiền Lão Bản bày mưu giấu Quận Chúa
39. Vi Tiểu Bảo lần mò huyệt đạo
40. Tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường
41. Điểm đầu tóc để coi bản lãnh
42. Tề Nguyên Khải trổ tài thần võ
43. Bình tây Vương hiệu lệnh nghiêm minh
44. Trôm kinh rồi bị phỏng tay trên
45. Vi Tiểu Bảo giằng co Quận Chúa
46. Trong Hoàng Cung xảy biến lúc canh khuya
47. Tiểu Công Công giỡn cợt giai nhân
48. Vi Tiểu Bảo ba phen gặp nạn
49. Công Công chết vì tham bạc
50. Hóa cốt miên chưởng đã thương Tiểu Bảo
51. Tiểu Hoàng đế đoán việc như thần
52. Chẳng để ai mua chuột lòng người
53. Quế Công Công song thủ bảo giai nhân
54. Nghe trẻ ba hoa ông già ngơ ngác
55. Diệu kế bằng Gia Cát Lượng
56. Phải chăng hai vợ chồng nỗi cơn ghen
57. Kế chưa thành lại sinh biến cố
58. Trăm tội đỗ lên đầu Thái Giám
59. Người áo xanh thình lình xuất hiện
60. Thần Trảo giết người không dấu vết
61. Theo Đức Vua vào Cung Thái Hậu
62. Giết Liễu Yến mau chân lánh nạn
63. Cung Từ Ninh xảy cuộc phong ba
64. Tiểu Công Công thổ lộ chân tình
65. Vua Khang Hy mở cuộc điều tra
66. Từ Thiên Xuyên hộ tống hai cô
67. Bạch điếm bỗng thành ra Hắc điếm
68. Đào Hồng Anh hé màn bí mật
69. Pho Kinh Phật có gì bí ẩn
70. Lửa hờn ghen đốt cháy tâm can
71. Ngô Lập Thân thóa mạ Nhất Chu
72. Những chuyện hãi hùng trong quỹ cốc
73. Trong nhà ma gặp lũ hung tàn
74. Trong quỷ cốc quần hùng mất tích
75. Tưởng ma quỷ hóa ra người đẹp
76. Tam Thiếu Nhưng bản lãnh cao thâm
77. Song Nhi đã bại bọn Lạt Ma
78. Lũ hung tàn náo động thiền môn
79. Chùa Thanh Lương gặp hồi đại nạn
80. Chủ bộc lo mưu cứu Lão Hoàng Gia
81. Ai ai cũng vậy hà tất phải đi tu
82. Dời chùa Linh Cảnh gặp Đầu Đà
83. Ủy Tôn Giả chiếm đoạt kinh chương
84. Vì ăn phỉnh mắc mưu kẻ nít
85. Tiểu cô nương đốc chiến quần hùng
86. Cùng người đẹp viếng đảo Thần Tiên
87. Lục Tiên Sinh thử tài Vi Tiểu Bảo
88. Học khoa Đẩu Văn kêu Trời như bọng
89. Thần Long Giáo trừng trị nghịch đồ
90. Tiểu Bạch Long lên làm Bạch Long Sứ
91. Bạch Long Sứ chấp chưởng Ngũ Long lệnh
92. Vợ chồng Giáo Chủ truyền võ công
93. Vi Tiểu Bảo trở về Hoàng cung
94. Công nương đòi tỷ võ với Hoàng huynh
95. Bị đòn đau trả hận đánh Công nương
96. Tiểu thái giám đả thương Công chúa
97. Dùng Ngũ long lệnh hăm Thái hậu
98. Quân trướng biến thành sòng bạc lớn
99. Cờ gian bạc lận gieo mười tịt
100. Vi Tiểu Bảo phen này bị hố to
101. Nhà sư mê gái bị đòn đau
102. Biết mình biết người đánh đâu thắng đấy
103. Vi Tiểu Bảo học đòi làm trưởng giả
104. Tiểu sư thúc chỉ điểm trừng quan
105. Sư trừng quan truyền thụ phép niêm hoa
106. Đại từ bi điểm hóa người ngang ngược
107. Vì mỹ nhân rèn luyện võ công
108. Dương Dật Chi lên tiếng giải vây
109. Ngắm dương liễu nhớ nàng áo lục
110. Trong tiểu miếu quân tăng nghị luận
111. Dùng mưu cao giải cứu lão Hoàng gia
112. Ngoài hiên viện chúa tôi tâm sự
113. Thay Lạt Ma bảo vệ phụ hoàng
114. Bạch y ni thống khóc tiên quân
115. Ni cô hai đạo lén vào cung
116. Bạch Y Ni mở cuộc điều tra
117. Những điều bí ẩn từ từ ló dạng
118. Mê người đẹp hết lòng hầu hạ
119. Giết địch nhân cứu nguy sư thái
120. Trông người không khỏi tủi thân hèn
121. Tiểu Bảo giải cứu mỹ nhân
122. Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma
123. Tiểu Bảo dùng mưu dối Lạt Ma
124. Hòe thụ bình quần hùng tụ hội
125. Quần hùng mở đại hội trừ gian
126. Vi Tiểu Bảo chơi khăm tình địch
127. Tiểu hoàng đế mở cuộc điều tra
128. Hạ tình địch mấy phen thi kế
129. Trong từ đường cử hành hôn lễ
130. Lũ man mọi đột kích quần hùng
131. Đôi bạn lòng buồn bã chia tay
132. Giả thái hậu bại lộ hành tung
133. Trịnh công tử kết án trần gia
134. Quan tài còn đó người đâu mất
135. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả
136. Cuộc tứ hôn đưa đến Vân Nam
137. Tứ hôn sư mắc mưu công chúa
138. Tiểu thái giám thành giả phò mã
139. Vì kết bạn Dật Chi bị thảm hình
140. Bốn phe câu kết chia thiên hạ.
141. Vi Tiểu Bảo dò la động tĩnh
142. Vào Vương phủ đánh tráo kinh thư
143. Diệu toán còn hơn Gia Cát Lượng
144. Công chúa diễn kịch rất thần tình
145. A Kha hành thích Ngô Tam Quế
146. Mộc Kiếm Bình gieo vạ tổng binh
147. A Kha chẳng biết đi đâu mất
148. Viên Viên xuất thân ở chốn phong trần
149. Sờ mũi làm cho người phát sợ
150. Hào kiệt khôn qua ải má hồng
151. Ngô Tam Quế thất cơ đành chịu lún
152. Ngự tiền thị vệ bị hành hung
153. Lão hương nông bản lãnh kinh người
154. Trong sòng bạc chạm trán cừu nhân
155. Cao Tôn Giả phát chiêu kì quái
156. Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi
157. Có lý đâu đường đột giai nhân
158. Ngô Lục Kỳ hát khúc trầm giang
159. Song Nhi xuất hiện giữa phong ba
160. Thần hành bách biến có một không hai
161. Vi Tiểu Bảo tâu trình sứ mạng
162. Núi Lộc Đỉnh bên dòng sông Hắc
163. Để phụ nhân xen vào quốc sự
164. Tiểu Hoàng đế mưu lược cao thâm
165. Cao tôn giả chết đi sống lại
166. Vi đô thống mở cuộc điều tra
167. Vì hiếu sắc sa vào cạm bẫy
168. Dở thói nịnh thần khoe bài trung nghĩa
169. Song Nhi giải cứu Vi đô thống
170. Núi Lộc Đỉnh cường nhân chiếm đóng
171. Những diễn biến cực kỳ đột nhột
172. Theo Tô Phi Á sang nước La Sát
173. Vi Tiểu Bảo bày mưu thoán Đế
174. Vương công La Sát cũng hai bè
175. Tam phiên dâng biểu thử lòng vua
176. Miệng nói huyênh hoang khéo đặt bày
177. Dựng miếu tuyên dương trung liệt sĩ
178. Triệu Lương Đống bày binh bố trận
179. Ngựa tốt vụng nuôi thành ngựa xấu
180. Lại dẫn tình nhân vào Tẩm Điện
181. Thấy ngựa chết kẻ mừng người tủi
182. Giết Tư Đồ lại gặp quan binh
183. Phái Vương ốc gia nhập thiên địa hội
184. Ngô Chí Vinh nịnh hót lầm đường
185. Tiểu Bảo trùng hồi viện Lệ Xuân
186. Mẹ ngủ say con dấu xiên y
187. Trên đời được mấy anh hùng chặt taỷ
188. Bịa chuyện hoang đường mong thoát chết
189. Trong kỷ viện cùng nhau kết nghĩa
190. Tam tiếu nhân duyên cửu mỹ hồ
191. Thiên hạ đại loạn, quần thư hỗn chiến
192. Mục võ quân thượng, đại nghịch bất đạo
193. Muốn làm nên sự nghiệp oai hùng
194. Di hoa tiếp mộc, nhất tiễn song điêu
195. Vi khâm sai từ biệt mẫu thân
196. Người mang bệnh hoạn đó là aỉ
197. Chơi địch nhân nhiều trò quái dị
198. Thấy thư giả cũng tin là thật
199. Trước linh sàng đại nhân đền tội
200. Tìm địch nhân theo dõi hành tung
201. Quả xứng danh hào kiệt đương thời
202. Quy Tân Thụ múa kiếm cắt bào
203. Lộ cơ mưu tìm lời gạt gẫm
204. Tiểu Hoàng đế chặt đầu phò mã
205. Đọc bản tâu Long Nhan hớn hở
206. Ba thích khách giết lầm gian tặc
207. Có bao giờ thầy lại giết trò?
208. Hỏa siêu đấu trường để dấu đưa tin
209. Cùng công chúa trốn khỏi hoàng cung
210. Lại dụng kế rùa đen thoát xác
211. Những bạn hữu đều người nghĩa khí
212. Bọn thiếu niên khẩu thị tâm phi
213. Bọn thuộc hạ quần công giáo chủ
214. Trên đảo thần long nhiều loài ác quỷ
215. Ngoài khơi thuyền lớn đuổi thuyền con
216. Kẻ vong ân ám hại Trần Công
217. Muốn giết người ngây ngô giả điếc
218. Vung khoái đao tàn sát sáu mạng người
219. Tìm đường nhớ tới chuyện dương châu
220. Tìm đường nhớ tới chuyện dương châu
221. Nghe hô hoán Tiểu Bảo kinh hồn
222. Thông Cật Đảo Quần Hào Đại Đổ
223. Hoạt Quốc Bảo Đi Đâu Mất Biến
224. Mắng Thi Lang là đứa Hán gian
225. Đánh người ngoại quốc
226. Muốn đến Đài Loan hạ thuyết từ
227. Đổi thông cật đảo thành điếu ngư đảo
228. Cuộc đông tiến của quân la sát
229. Tưởng hồn ma hóa ra người sống
230. Thống lãnh ba quân làm đại soái
231. Tướng la sát xua quân tiến đánh
232. Bạc thua cãi cối phải ăn đòn
233. Vi Tiểu Bảo niệu xạ Lộc Đỉnh Sơn
234. Hạ thành không mất một tên quân
235. Nịnh không phải đường bị quở trách
236. Trai la sát toàn là đồ bỏ
237. Lần đầu tiên nếm món Trung Hoa
238. Cuộc đàm phán phân chia cương giới
239. Triều đình đại kế chủ hòa bình
240. Phân cương giới Trung Hoa thắng lợi
241. Mao thập bát công khai thóa mạ
242. Phùng Tích Phạm hăm dâng cáo trạng
243. Giận lão phùng lo mưu tẩy oán
244. Những âm mưu đánh tráo phạm nhân
245. Nghe vua phán tiểu bảo kinh hồn
246. Đấng anh quân hiểu rõ gian mưu
247. Dựng cờ khởi nghĩa làm hoàng đế
248. Xuống giang nam ẩn tích mai danh