vietmessenger.com


Bùi Giáng

Lá Hoa Cồn

MỤC LỤC

Ba cõi
Bây giờ còn lại
Bờ tồn sinh (I)
Bờ tồn sinh (II)
Chị em
Chia màu
Chiều chiều (II)
Chiều thu chiều chiều
Cho trời
Cô thơ
Cồn hoa lá
Cồn hoa trút lá
Đầu non
Đi về
Emily
Gái khóc
Giai nhân ca khúc
Gió sớm
Hờn trăng xứ sở
Lá cây
Lá trút hoa cồn
Liễu Thuý Kiều
Logos
Mù sương Chợ Lớn
Nàng thơ đẹp
Ngày mai anh chết
Ngựa về
Nhớ Chế Mân
Nói với tuổi mọt sách
Nói với tuổi trốn học
Ông trời chịu thua
Ở bên rìa mép
Phượng thành
Rứt bông
Sa mạc phát tiết
Tặng chị
Thu trang chiều
Thuý
Thuý xin về lúc
Trẫm ghé thăm
Trẫm một mình nhớ nhung hoàng hậu củatrẫm
Trẫm nhớ em
Trẫm sẽ làm thơ
Trời hỏi
Xuống hang
Xứ sở