vietmessenger.com


Khói Trời Lộng Lẫy

Nguyễn Ngoc Tư

Khói Trời Lộng Lẫy

MỤC LỤC

Nước như nước mắt
Có con thuyền đã buông bờ
Tình lơ
Cảm giác trên dây
Mộ gió
Hiểu lầm nhỏ về gia tài của cô gái nhỏ
Osho và bồ
Thềm nắng sau lưng
Rượu trắng
Khói trời lộng lẫy