vietmessenger.com


Gjellerup Karl

Kamanita, Kẻ Hành Hương

MỤC LỤC

1. Đức Thế Tôn Chào Ngũ Sơn Thành
2. Cuộc Hội Ngộ
3. Bên Bờ Dòng Ganga 1
4. Nữ Cầu Thủ Chơi Bóng
5. Bức Chân Dung Ma Thuật
6. Trên Sân Hiên Của Những Cây Vô Tư
7. Trong Hẻm Núi
8. Mầm Thiên Đàng
9. Mang Số Mệnh Kẻ Cướp
10. Mật Thuyết
11. Cái Vòi Voi
12. Bên Mồ Thánh Vajacravas
13. Kẻ Ăn Chơi
14. Người Chồng
15. Tu Si Trọc
16. Sẵn Sàng Chiến Đấu
17. Tha Hương
18. Trong Gian Hàng Của Người Thợ Gốm
19. Bậc Thầy
20. Đứa Trẻ Vô Lối
21. Giữa Đường
22. Trên Cõi Tây Phương Cực Lạc
23. Những Vòng Cứu Rỗi
24. Cây San Hô
25. Mầm Nở Ra
26. Chiếc Dây Chuyền Đá Mắt Hổ
27. Màn Kịch Đi Tìm Chân Lý (Hay Phép Thuật Chân Lực Saccakiriya)
28. Bên Bờ Dòng Ganga Thiên Thần
29. Ngào Ngạt Mủi Thơm Hoa San Hô
30. “Tất Cả Những Thứ Đã Hình Thành"
31. Thoáng Hiện Trên Sân Hiên
32. Satagira
33. Angulimala
34. Ngục Giáo
35. Lễ Vật Tinh Khiết
36. Đức Phật Và Krishna
37. Thiên Đàng Tàn Lụi
38. Trong Vương Quốc Của Brahma Chục Vạn Lần
39. Bình Minh Của Các Vũ Trụ
40. Ở Rừng Krishna
41. Cách Ngôn Giản Đơn
42. Sư Nữ Ốm
43. Cõi Niết Bàn Của Đấng Hoàn Thiện
44. Lời Di Chúc Của Vasitthi
45. Bóng Đêm Của Vũ Trụ Và Buổi Bình Minh Của Vũ Trụ