vietmessenger.com


Duyên Anh

Hưng Mập Phiêu Lưu

MỤC LỤC

1. Nghĩ thua con dế mèn Hưng mập kiếm cớ phiêu lưu
2. Nhờ kẹt xe Hưng Mập kết bạn giang hồ học ca vọng cổ
3. Trổ võ bụng hát à gâu gâu Hưng mập chạy có cờ
4. Giữa đường gió bụi kết bạn với Bờm láu
5. Bờm láu hồi hương bỏ cuộc phiêu lưu, Tư đờn sợ biến thành con ve sầu
6. Đêm nằm ngủ gốc cây bên đường mới thấy thương những kẻ không một mái nhà
7. Đánh nhau với con ma trọc đầu và kết nghĩa giang hồ với các ông tướng chăn vịt
8. Dự tiệc cá lóc nướng trui với ngũ tướng chăn vịt, Tư đờn sợ háy biệt ly nhớ nhung từ đây
9. Bóng ma trên quốc lộ, ma đào lỗ chôn người, Sáu móm Tám lé sợ xỉu đi
10. Giã từ bụi đời trong cuộc chia ly đầy nước mắt
11. BẠT MẠNG