vietmessenger.com


Hoang Vu

Nguyễn Vỹ

Hoang Vu

MỤC LỤC

Cám ơn ngài
Chiều mai em đến ngâm thơ
Chim hấp hối
Cô đơn
Cũng thế thôi
Đêm giao thừa tắm biển
Đêm sầu về
Đêm trinh
Đôi bóng
Giấc mơ bom nguyên tử
Gởi cô Bích Tiên (Hà Nội)
Gửi Trương Tửu
Hai con chó
Hai người điên
Hoa lệ
Hoa phượng
Hoàng hôn
Hương giang dạ khúc
Mơ tuyết
Mưa rào
Nã Phá Luân
Nam thu hoà khúc
Sài Gòn đêm khuya
Sương rơi
Thiếp trong cánh cửa
Tiếng chuông chùa
Tiếng súng đêm xuân
Tiếng Việt
Trăng, chó, tù…
Trầm lặng
Xuân dạ sầu ngâm