vietmessenger.com


Lương Vũ Sinh

Hiệp Cốt Đan Tâm

MỤC LỤC

1. Hồi Thứ Nhất
2. Khấp khểnh đường đời khôn than thở
3. Ngỡ mộng ngỡ thật gặp dị cái
4. Thần công khó đoán gặp cao đệ
5. Tung tích gặp rồi làm sao kiếm
6. Hào sĩ kinh hồn bán áo đẩu
7. Trướng gấm buông dài người chẳng thấy
8. Minh châu tan hết còn ngờ vực
9. Ai sớm ra tay đoạt huyền thiết
10. Bán lạ nhẹ quăng hiệp sĩ thật
11. Chia lìa lạnh lẽo riêng một bóng
12. Nhờ ai hiệp sĩ thoát hắc lao
13. Tặng vật báu nhi nữ nhớ nhung
14. Nghe tiếng đàn nào biết kẻ ác
15. Một mình một kiếm một chén rượu
16. Huyền thiết ra oai đấu bang chủ
17. Nghiêng nước nghiêng thành khó gặp mặt
18. Báu vật bày ra dụ đạo tặc
19. Trợn mắt há mồm xem long hổ đấu
20. Nguyện đem máu nóng tạ tri kỷ
21. Đúc thành bảo kiếm xong tâm nguyện
22. Rút kiếm cuồng ca đau chuyện cũ
23. Dưới Bí Ma nhai trừ yêu nghiệt
24. Huyền cơ diệu ngữ khôn thấu hiểu
25. Năm tháng dãi dầu đầu đã bạc
26. Rượu độc tan tình thương chuyện cũ
27. Động phòng một tiếng tỉnh giấc mộng
28. Ngầm dùng độc châm ra tay độc
29. Chìm sông may có thuyền câu đến
30. Mưa gió bão bùng giở độc thủ
31. Mấy phen buồn bã cất giọng ca
32. Hỏi thế gian sao lắm muộn phiền
33. Bốn bề vắng lặng không tăm cá
34. Song hùng liên thủ bắt ác tặc
35. Liều mình đánh tan kẻ cường địch
36. Dấu phấn trên tay, máu trên kiếm
37. Điệu ca tiếng hát bừng sát khí
38. Ai nấy tránh xa đành tự sát
39. U cốc hoa rơi chôn xác hiệp
40. Nào ngờ đường lạ đụng cường địch
41. Hào kiệt ngay thẳng bị hiểu lầm
42. Xua áng mây mù ra sự thật
43. U cốc hoa rơi giấu bóng hiệp
44. Tẩu hỏa nhập ma khó tự cứu
45. Trung Nguyên đón rước anh hùng tới
46. U uất những mong quên oán cũ
47. Tuyệt kỹ huyền công kinh hào kiệt
48. Thấy dấu kiếm lạ trên nhẫn ngọc
49. Trung thổ quay về tìm bí kíp
50. Bàn tay thay kiếm kinh thần kỹ
51. Roi thừng ám khí là song tuyệt
52. Chỉ nguyện hữu tình nên đôi lứa