vietmessenger.com


Nguyễn Văn Học

Gái Điếm

MỤC LỤC

1. Chạy Trốn
2. Sông tóc dài ơi
3. Cuộc đời chật quá
4. Nổi buồn thằng Cuội
5. Tình duyên
6. Con, đời đáng sinh ra hay đáng ghét
7. Nhan sắc đàn bà
8. Hoang địa