vietmessenger.com


Phan Ý Yên

Em Là Để Yêu

MỤC LỤC

Ai đã để anh đi
Chuyến tàu đến bất cứ đâu
Mùa hoa Jonquille sớm...
Váy lụa màu lam
Yêu phải người dưng
Đường về nhà
Em là để yêu…
Mùa đông
Nhân tình của người ta
Trái tim lang thang
Venice