vietmessenger.com


Thanh Tâm Tuyền

Dọc Đường

MỤC LỤC


Người gác cổng
Trên mây
Dọc đường
Chim cú
Mỗi người
Sắc trời