vietmessenger.com


Bình Nguyên Lộc

Diễm Phượng

MỤC LỤC

Còn lại âm thầm một thoáng hương
Căn gác hồng của Lâm
Xe lửa Mỹ bung vành
Cô nhơn tình ma đã biến mất
Người khách viễn phương
Bên kia sự thật
Xuân ủy nhiệm
Kẻ giết cô Thu
Tiếng thời gian
Bức thư chưa gởi
Bức thư đến trễ
Bóng ma suối Kiết
Hương gây mùi nhớ
Me tây
Giấc mơ của bé Phượng
Nàng và tôi
Những ngày trốn học