vietmessenger.com


Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai

Vũ Hoàng Chương

Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai

MỤC LỤCTUỔI HỌC TRÒ

  Đến khúc quanh rồi
  Cũng vì em
  Tình thứ nhất
  Màu say
  Còn nhớ hay quên
  Im lặng
  Dọc đường hoa nở
  Trời nước tỉnh đông
  Đi thi
  Đỉnh chót vót
  Nhớ thu
  Ba chữ mê hoặc
  Gọi lòng kiêu
  Quay về
  Giấc mộng đầu
  Bàn tay vần điệu
  Rằng thực rằng hư


TỪ ĐẤY VỀ SAU

  Một bài thơ
  Công chúa Paris
  Em chỉ là mây
  Y sa
  Mây sóng tình thơ
  Duyên mùa loạn