vietmessenger.com


Đoạn Đường Chiến Binh

Thế Uyên

Đoạn Đường Chiến Binh

MỤC LỤC

1. Những tháng ngày qua
2. Đoạn đường cát lở
3. Đi tìm một niềm tin đã mất
4. Thay lời vào đề cho tập thơ Chu Vương Miện
5. Ông thầy tội nghiệp…
6. Thực tại và văn chương
7. Người chứng mệt mỏi: Phạm Duy
8. Kẻ thuộc bài: Miên Đức Thắng
9. Cuộc hành trình làm người Việt Nam qua Trịnh Công Sơn
10. Tình ca ranh giới sống – chết
11. Những căn nhà của tôi
12. Cánh chim sẻ trong vườn
13. Thất bại một cuộc cách mạng
14. Người cách mạng là người bảo thủ
15. Vẫn tháng ngày qua


Hết