vietmessenger.com


Larry Berman

Điệp Viên Hoàn Hảo

MỤC LỤC

1. Hoà bình, nhà tình báo và người bạn
2. Thời gian học nghề của một điệp viên
3. California rộng mở
4. Sự xuất hiện của một cuộc đời hai mặt
5. Từ tạp chí Time đến tết Mậu Thân
6. Những vai trò mập mờ: tháng 4/1975
7. Dưới bóng người cha
8. Một cuộc đời hai mặt khác thường