vietmessenger.com


Doãn Quốc Sỹ

Dấu Chân Cát Xóa

MỤC LỤC

I. Những Niềm Vui Muốn Khóc
II. Câu Chuyện Trong Đêm
III. Đất Màu
IV. Nhân Loại Tuyệt Diệt
V. Dải Ngân Hà và Vùng Cải Tần Ô
Võ Đình - Doãn Quốc Sỹ Và Tiếng Hát Từ Lòng Đất