vietmessenger.com


Leopold Trepper

Dàn Nhạc Đỏ

MỤC LỤCPhần I: HỌC VIỆC

  Tiểu sử vị chỉ huy "Dàn Nhạc Đỏ"
  Tổ Quốc
  Sang Pháp
  Sang Liên Xô
  Những cuộc thanh trừng
  Truy nã người Do Thái
  Thanh trừng trong Hồng quân
  Cục tình báo Hồng quân
  Truy lùng Fantomas


Phần II: DÀN NHẠC ĐỎ

  Dàn nhạc đỏ
  Hãng áo đi mưa Foreign Excellent
  Đại ảo tưởng
  Hitler tiến đánh Pháp và Bỉ
  Chuyển sang Pháp
  Chiến đấu trong lòng nước Đức
  Niềm tin thầm kín của thủ trưởng vĩ đại.
  Dàn nhạc biểu diễn
  Liên lạc điện đài
  Cuộc đời hai mặt của Trepper
  101 phố Atrebates
  Sai lầm của Trung tâm
  Ảnh tư liệu