vietmessenger.com


Cuộc Săn Tìm Vũ Khí Bí Mật Của Hitler

James McGovern

Cuộc Săn Tìm Vũ Khí Bí Mật Của Hitler

MỤC LỤCI. KẾ HOẠCH "CROSSBOW"

  1. Sứ Mạng Của Ducan - Smith
  2. Vào Một Đêm Trăng
  3. Crossbow
  4. V1 Xuất Hiện!
  5. Hỏa Tiễn Làm Thay Đổi Trận Chiến
  6. V2 Tấn Công
  7. Giờ Quyết Định


II. CHIẾN DỊCH "OVERCAST"

  8. Danh Sách Đen
  9. Kho Tàng Chôn Giấu
  10. Nordhausen Thất Thủ
  11. Một Nguời Trên Xe Đạp
  12. Công Tác Đặc Biệt Về V2
  13. Cuộc Chiếm Giữ Kho Tàng
  14. Cuộc Di Tản
  15. Kế Hoạch “Overcast”
  16. Đường Toa Xe Đỗ
  17. Giờ Tàu Chuyển Bánh


III. KẾT QUẢ GẶT HÁI

  18. Hỏa Tiễn Saturne