vietmessenger.com


Chuyện Cười Cổ Nhân

Vương Hồng Sển

Chuyện Cười Cổ Nhân

MỤC LỤC

Lời khai không ai hỏi
Chuyện Ký Viên
Cây đơn
Ông điếc đi mừng tuổi
Sửa mũ mấn
Dương phù âm trợ
Ông thần bia
Ăn nói khoan thai
Tánh người chậm lụt
Tánh trầm tĩnh của người Hồng mao
Từ hôn
Mảng lo viết văn
Nghe qua thì biết
Cha dạy con
Thằng bé ngu tối
Giấu cày
Ông già thật thà
Tưởng là gì?
Hai anh sợ vợ
Thơ cóc
Ba anh dốt làm thơ
Bụng không
Không chịu thua
Chỉ nước cờ
Cờ ngoài, bài trong
Ông đồ Nghệ làm thơ
Bốn anh học trò đặt thơ trong chùa
Phép trị rượu chua
Hùn vốn đặt rượu
Uống rượu bằng chén con mà chết hóc
Cạo váy
Thầy hù
Cái gì không xài nó dài ra
Mặt dày 1
Mặt dày 2
Ông râu rậm
Ông già không có miệng
Giống ông bộ râu
Thầy pháp râu đỏ
Thuốc nhuộm râu
Lấy giống râu
Râu quai nón
Lấy thuốc mọc râu
Thuốc trồng râu
Trên dưới thông đồng
Liên hữu hội
Truyện người râu ba chòm, người râu rìa
Thơ ngựa hay
Chó ngáp
Kết lương hữu
Chiêm bao rủi
Coi sách
Ông đánh cháu
Làm biếng hai kiếp
Dời nhà
Tuổi sụt
Rể bất lợi
Mướn đày tớ không tiền
Hai anh em làm ruộng
Không đãi khách
Một món cũng đủ
Hà tiện
Xin nước lạnh
Cho đủ cặp
Đòi nợ
Mối ăn nhà
Mua phân
Chuột cắn
Dốt hay nói chữ
Nói láo như bò
Đi làm rể
Lò mò
Con rắn vuông
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ
Kính mang coi sách
Cho mượn trâu
Nói láo gạt người hàng thịt
Nói láo có Sách
Nói láo tới Huế
Nói láo gạt các quan
Nói láo gạt quân lính
Nói láo gạt ông quan hưu trí
Nói láo trong dinh Đông cung
Từ Huế về Nam
Câu ống
Nói láo tỉnh tuồng, đờn bà hoảng kinh
Người chết của hết
Đặt rượu bằng khoai thúi và khoai Sùng
Chó săn
Khi ông Ó về tới nhà
Đối được vợ
Câu đối có chí khí
Than kinh
Bẻ cau
Hóc lưỡi búa
Cá rô cây
Nửa trự cơm, nửa trự canh
Ỷa vất
Ăn hàng không trả tiền
Nghe trống ném ki đi về
Con học trò (đồng nhi) cứu thầy già Sáu
Anh kì cào
Thầy kiện
Khẳng khái
Cấp trí
Tú Suất đóng cũi giải nạp về tỉnh thành
Chọc con ông Tổng đốc
Đánh phách
Làm bộ chị thợ làm bánh
Thợ chạm rồng trỗ phụng
Làm xầy
Chó có sừng
Dụng mưu làm thuốc
Thầy rờ
Ông huyện với ông đồ
Người can đảm
Cà xốc
Tú Suất bắt mụ nữ tu
Giấu đầu ra đuôi
Cóc cắn bể nồi vố
Tham thì thâm
Ông chảng (heo rừng lớn)
Tử sanh hữu mạng
Ma liệng ban ngày
Một đêm ma nhát hai lần
Ông bà bắt con cháu, con cháu bắt ông bà
Nàng dâu chí hiếu
Cá ông cứu người
Nước nóng trừ bệnh điên
Xà niên
Chim dồng dộc
Nghẹt lối
Dâu giọi cha chồng
Mượn ngựa
Thuốc mắc cổ
Hỏi chỗ làm
Coi đầu mua nón
Giáo tập
Thầy say rượu
Nói chữ An nam ra chữ Tây
Thầy dốt
Thuốc ngứa
Đánh cha già
Ngồi lâu phải đổi
Học lội
Địa lý
Chó cắn tay
Mới dựng kệ
Đừng cho thuốc người mập
Hết gạo
Đi thú
Tánh không chừng
Cũng chết
Cũng một môn
Hết trị
Đòi ăn
Tá thơ ngu
Cho sống lại
Thầy thuốc đánh lộn
Bị mắng
Người lùn hun vợ
Cũng là thằng đui sướng
Tiếng không xa
Cận thị
Bay nón
Ăn trộm địt
Của chẳng lìa mình
Dám cho thua
Cũng vậy
Thơ ngày tết
Tú Suất lật váy bà quan
Lấy quần chúng phơi ngoài sào
Tú Suất giành mền ông huyện
Chữ Thiên trồi đầu
Thơ hòa thượng
Nước gừng trị bịnh bôn đồn (lớn dái)
Hồn Gia Định, xác Bắc Thành
Tà bất cảm chánh
Chuyện ma trong Chợ Lớn
Hồn Trương Hoa, ma hàng thịt
Truyện Thủ Huồn
Sách tham khảo