vietmessenger.com


Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn

Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn

MỤC LỤC

Con Ruồi
Nhân Vật Nữ Của Tôi
Những Người Vui Tính
Cầu Chúc Hai Người Hạnh Phúc
Sợ Vợ Lợi Hay Hại ?
Bí ẩn của mốt
Làm Chồng Khổ Thật
Người Tốt
Nói Một Ðường
Tôi Trở Thành Người Nội Trợ Ðảm Ðang Như Thế Nào?
Ti-vi, tủ lạnh hay cát-xét?
Viên Ngọc
Lỗi tại ai?
Cánh Ðàn Ông Chúng Mình
Một Mình
Người Vợ Yêu Quý
Khi Quả Bóng Lăn