vietmessenger.com


Agatha Christie

Chuyến Bay Frankfurt

MỤC LỤC

1. Người hành khách trên sân bay Frankfurt
2. Tại London
3. Người làm công ở hiệu giặt
4. Bữa ăn tối với Eric Pugh
5. Một bản nhạc của Wagner
6. Bức chân dung một “tiểu thư”
7. Lời khuyên của bà cụ Matilde
8. Bữa tiệc chiêu đãi ở Đại sứ quán
9. Ngôi nhà gần thị trấn Godalming
10. Nữ chủ nhân lâu đài
11. Lớp trẻ
12. Người hề của nhà vua
13. Cuộc họp ở Paris
14. Cuộc họp ở London
15. Bà cụ Matilde vào cuộc
16. Ý kiến Đại tá già Pikeaway
17. Thủ tướng Đức Spiess
18. Kết luận của Đại tá Pikeaway
19. Stafford tiếp khách
20. Vị Đô đốc đến thăm bà bạn già
21. Kế hoạch B
22. Juanita
23. Chuyến đi Scotland
24. Chương kết thúc