vietmessenger.com


Nguyễn Bắc Sơn

Chiến tranh Việt Nam và Tôi

MỤC LỤC

Nhị hồng
Không có gì để khoan dung
Bức bích hoạ về một thành phố ban mai
Những dự tính lãng mạn đầu năm 1970
Viết tặng các nhà cách mạng giả hình trong thời đại tôi
Con trai ta chào đời Người bạn ta nằm xuống
Bài ca khổ nhục
Tha lỗi cho tôi
Những năm tâm hồn còn trữ tình điên mê vì thi ca và triết học
Những điều cần nói khi thôi học 1963
Say
Chân dung tự hoạ
Chúng ta không phải sinh ra để sống như thế này
Quà tặng bằng hữu
Viết cho các con tôi
Trên đường tới nhà Xuân Hồng
Mai sau dù có bao giờ
Thảo khấu
Mật khu Lê Hồng Phong
Nhắc đến Ma Lâm
Một tiếng đồng hồ trước khi lên đường hành quân
Tiệc tẩy trần của người sống sót
Ở đời như một nhà thơ phương Đông
Căn bệnh thời chiến
Cười lên đi tiếng khóc bi hùng