vietmessenger.com


H. G. Wells

Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới

MỤC LỤCTẬP I. NGƯỜI HỎA TINH ĐẾN

  1. Đêm trước chiến tranh
  2. Sao băng
  3. Trên bãi đất công ở Horsell
  4. Khối hình trụ mở ra
  5. Tia Nhiệt
  6. Tia Nhiệt ở Đường Chobham
  7. Tôi về nhà bằng cách nào
  8. Tối thứ Sáu
  9. Chiến tranh bắt đầu
  10. Trong cơn bão
  11. Bên cửa sổ
  12. Cảnh tàn phá ở Weybridge và Shepperton
  13. Tôi tình cờ gặp cha xứ
  14. Ở Luân Đôn
  15. Chuyện xảy ra ở Surrey
  16. Cuộc di tản khỏi Luân Đôn
  17. Tiểu thiên lôi


TẬP II. TRÁI ĐẤT DƯỚI CHÂN NGƯỜI HỎA TINH

  1. Dưới chân
  2. Chúng tôi thấy gì từ căn nhà đổ
  3. Những ngày bị giam hãm
  4. Cái chết của vị cha xứ
  5. Cảnh tĩnh mịch
  6. Hậu quả của mười lăm ngày
  7. Người đàn ông trên Đồi Putney
  8. Luân Đôn chết chóc
  9. Kẻ bạc nhược
  10. Phần kết