vietmessenger.com


Nguyễn Văn Học

Cao Bay Xa Chạy

MỤC LỤC

1. Ngôi nhà, tiếng rên
2. Rất nhiều và ngày càng đông
3. Riêng với Nhiễu, mua nhà, ăn đòn
4. Xưởng chép tranh, say, bông hoa nhảy múa trước mặt
5. Với người bạn ở quê, những căm hờn trước đó
6. Dạy vẽ, và em rất yêu thầy
7. Những người xung quanh
8. Học trò mới, con nhỏ hồn nhiên
9. Tai ương
10. Với Duyên, với số phận cô điếm
11. Cao bay xa chạy
Đoạn cuối