vietmessenger.com


Cánh Cửa Xanh

Hồng Nương Tử

Cánh Cửa Xanh

MỤC LỤC

1. Trở về giữa đêm khuya
2. Gặp ma
3. Tiếng khóc
4. Đại sư
5. Ác ma
6. Kinh hồn
7. Mù
8. Vũ hội
9. Chữa mắt
10. Cầu tiên
11. Xe tang
12. Ánh sángtrở lại
13. Cuộc viếng thăm lúc nửa đêm
14. Sống một mình
15. Phòng tranh