vietmessenger.com


Cái Vạc Vàng Có Đòn Khiêng Bằng Kim Khí

Võ Thị Xuân Hà

Cái Vạc Vàng Có Đòn Khiêng Bằng Kim Khí

MỤC LỤC

Ngọa sinh
Đô hội
Mây Giăng
Giấc Mơ
Cái Vạc Vàng Có Đòn Khiêng Bằng Kim Khí
Ngàn xanh và gió
Năm hai ngàn lẻ X
Những kẻ lãng mạn
Dăm nhỏ
Tiếng tiêu trên đinh núi Tượng
Quê nhà không có bệnh phấn hoa
Mùa xuân nghiêng
Xin lỗi em
Chân trời ửng hồng
Ka chi đậu trên mái nhà