vietmessenger.com


Cái Chuồng Khỉ

Nguyễn Đức Sơn

Cái Chuồng Khỉ

MỤC LỤC

Ngồi chung một chuyến xe
Thức giấc
Xin dừng lại nơi đây
Hai thiếu niên
Chiếc cù lao
Cái chuồng khỉ