vietmessenger.com


Trần Đình Thu

Bùi Giáng Thi Sĩ Kỳ Dị

MỤC LỤC

Kỳ 1: Người Viết Sách Với Tốc Độ Kinh Hồn
Kỳ 2: Bài thơ lạ lùng của anh chăn bò
Kỳ 3: Chuyện ly kỳ của ông thầy giáo cuồng si nàng Kiều
Kỳ 4: Cuộc đấu tranh bảo vệ nàng Kiều và tình yêu loài vật
Kỳ 5: Văn chương Bùi Giáng trong những cuốn sách đầu tiên
Kỳ 6: Nỗi ám ảnh Nguyễn Du và Heidegger
Kỳ 7: Vị trí hai người đẹp Kim Cương và Marilyn Monroe trong lòng Bùi Giáng
Kỳ 8: Những người phụ nữ đẹp thoát trần
Kỳ 9: Một năng lực phi thường của kẻ suốt ngày rong chơi
Kỳ 10: Bùi Giáng có phải là một người điên không?
Kỳ 11: Ngày tháng ngao du
Kỳ 12: Dịch giả tài hoa nhưng không bình thường
Kỳ 13: Một tâm hồn mênh mang ảo diệu
Kỳ 14: Gặp Bùi Giáng tháng 5/1975
Kỳ 15: Gặp Bùi Giáng ở Paris
Kỳ 16: Thơ là hạnh phúc
Kỳ 17: Bùi Giáng nguồn xuân
Kỳ 18: Nguồn Bùi Giáng
Kỳ 19: Hoài vọng tìm về
Kỳ 20: Bàng Giúi tiên sinh
Kỳ 21: Phóng túng hình hài, ngang tàng tính mệnh
Kỳ 22: Ngây thơ trong cõi người ta
Kỳ 23: Những cơn điên ngộ nghĩnh
Kỳ cuối: Thăng hoa cuối đời và lá thư tình chưa "công bố"