vietmessenger.com


Agatha Christie

Bi Kịch Về 3 Cái Chết

MỤC LỤC

1. Trên chòi canh
2. Chuyện rắc rối trước bữa ăn
3. Những nghi vấn của ngài Charles
4. Nàng Elaine tân thời
5. Thoát khỏi tay phu nhân
6. Ngài Charles nhận được thư
7. Người quản gia bỏ trốn
8. Ai là thủ phạm?
9. Chứng cứ từ những người giúp việc
10. Trong gian phòng người quản gia
11. Tìm thấy vết mực
12. Phương án hành động
13. Bà mục sư Babbington
14. Phu nhân Mary
15. Thám tử Hercule Poirot tái xuất giang hồ
16. Hồ sơ biện hộ
17. Phân công
18. Bà Cynthia Dacres
19. Thuyền trưởng Dacres
20. Nàng Angela Sutcliffe
21. Nàng Muriel Wills
22. Chàng Oliver Manders
23. Thám tử Poirot thết rượu xérès
24. Một ngày tại Gilling
25. Phu nhân De Rushbridger
26. Nàng Milray
27. Hạ màn