vietmessenger.com


Cổ Long

Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)

MỤC LỤC

1. Thiếu Niên Giang Hồ
2. Huyết Tửu
3. Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh