vietmessenger.com


Bên Lề Chính Sử

Đinh Công Vĩ

Bên Lề Chính Sử

MỤC LỤC

1. Gia Phả Bổ Sung Làm Minh Xác Chính Sử
2. Cái Cần Bổ Sung Làm Sáng Tỏ Ban Đầu : Ăn Uống Việt Ở Những Thời Lịch Sử Khó Xác Định
3. Phải Làm Sáng Tỏ Hình Ảnh Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lê Hoàn. Ai Ngay? Ai Gian?
4. Lê Văn Thịnh " Hoá Hổ ", Một Nghi Án Đặc Biệt Cần Xác Minh
5. Nguyễn Trung Ngạn, Từ Một Thần Đồng Tới Vị Thần Thành Hoàng Lừng Lẫy
6. Mưu Gian Lật Đổ Quốc Vương Tư Tề
7. Cung Vương Khắc Xương Sau Loạn Cung Đình
8. Xé Bức Màn Dối Trá Trong Vụ Thảm Án Lệ Chi Viên
9. Thảm Án Lệ Chi Viên Với Hình Ảnh Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ Từ Quốc Sử Đến Ký, Truyện Và Tiểu Thuyết
10. Miếu Thờ Lễ Nghi Học Sỹ Nguyễn Thị Lộ Duy Nhất Còn Ở Thăng Long
11. Nguyễn Thị Lộ Từ Quê Gốc Đến Các Nẻo Đường Đất Nước
12. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Trực Từ Cội Nguồn Tới Ngôi Sao Rực Sáng Trên Văn Đàn Thăng Long
13. Chúa Chổm Là Ai ?
14. Xã Quỳnh Xuân, Vùng Đất Ngọc Màu Xuân Và Hậu Duệ Các Đế Vương
15. Danh Thắng Phú Khê Và Một Dòng Đế Vương
16. Từ Vùng Đất Nam Giang Phát Hiện...
17. Lê Quý Đôn, Niềm Khát Vọng Đổi Mới Bộ Máy Quan Chức
18. Đại Vương Thượng Tướng Lê Trung Giang Và Vùng Quê Ngọc
19. Thành Cổ Sơn Tây
20. Dòng Họ Của Nhà Canh Tân Đời Nguyễn : Đặng Huy Trứ
21. Tầm Mắt Thải Bình Dương, Xét Từ Bùi Viện Tới Phan Bội Châu
22. Truyền Thống Đối Ngoại Của Nước Việt Thời Xưa
23. Vấn Đề Lê Tung : Vài Nét Tìm Hiểu Bước Đầu Về Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận
24. Biên Soạn Việt Sử Bằng Chữ Hán Ở Thế Kỷ Xx
25. Người Khai Sáng Thăng Long, Vở Kịch Lịch Sử Thành Công
26. Về Tiểu Thuyết Hồ Quý Ly Của Nguyễn Xuân Khánh