vietmessenger.com


Bát Tiên Đắc Đạo

Nguyễn Đức Lân

Bát Tiên Đắc Đạo

MỤC LỤC

1. Mượn long đan, người tiên giúp hiếu tử
2. Hai hàng nước mắt rồng nhỏ xuống, biển thành vũng "Ngóng Mẹ"
3. Thử đạo tám, đã ra đập "Nghênh Rồng "
4. Chịu dèm pha không chồng mà chửa
5. Sông Tiền Đường lưu truyền Long Du cổ tích
6. Nỗi cơn giận, hai rồng cướp hạt châu
7. Bàn thân phận, danh sư cứu cao đồ
8. Lào giao lên bờ phá hủy Phúc Đức
9. Nhờ trời thương, thụ phong long vương
10. Ông góa vợ gặp người đẹp
11. Giận lây sang người khác, giao long rửa hờn.
12. Văn Mỹ chân nhân hóa thân, đuối yêu nghiệt
13. Thứ lòng dạ, thiếu niên lập chí
14. Vợ chồng cùng tu đạo
15. Chồn già ngàn năm thuyết minh nhân quá.
16. Hiếu tử xuống biển thăm mẹ ốc
17. Tôn Tiên Tứ xuống biển gặp mẹ
18. Kim sơn thành cổ tích
19. vì tu tiên, không từ hiểm trở
20. Lão tổ hạ phàm cứu đời.
21. Núi Quan Nhật, thu yêu làm tôi tớ
22. Thành công thăm lão tổ
23. Nhẩy xuống hồ, hiếu tử tuẩn từ mẫu
24. Lý tiên nhân trổ phép, trừng trị dâm bạo.
25. Đọc lời kệ, Lão Quân báo nhân quả
26. Mượn xác phục hồn, biến thành Thiết Quài
27. Trổ phép tiên cứu sống Dương mẫu
28. Ốc tiên phụng chỉ lập đạo tràng
29. Bình nhiếp hồn không chứa nổi tiên thể.
30. Trả nợ cũ, vỏ ốc mở đạo tràng
31. Bạng cung đấu phép
32. Đấu phép thuật, đánh phá hồ lô
33. Ông nhà giầu bị yêu ngược đãi
34. Nhà đại hộ, thần ngưu quậy phá
35. Hà tiên cô phụng chỉ nhập thế
36. Ghẹo tiên cô, công tử mang nhục
37. Can bạo chúa, tiên cô phát thiện niệm
38. Chân tay nhanh nhẹn, chế phục mãnh thú
39. Vò rượu chúa Thiết Quài
40. Nói chuyện kiếp trước, người và thú có tình quen biết lâu đời
41. Đề phòng người Hồ, bạo chúa dựng trường thành
42. Chung Li gặp thần thú
43. Gặp lão yêu chung Ly dụng kế
44. Đất U Châu thầy trò bàn chuyện cũ
45. Pháp bảo dùng lầm, suýt gây đại họa
46. Từ quả Cầu đất, đâm ra một đầu người
47. Chồn tiên bỡn cợt Hà tiên cô
48. Thịt Khương nữ biến thành cá bạc
49. Trong động Tử Hà, tiên sư bàn nhân quả
50. Phạt bạo Chúa, bắt cưa cây lớn trong cung trăng
51. Lời thề chôn sống cuối cùng có ứng nghiệm
52. Những Việc Cũ dần dần sáng tỏ
53. Phí Trường Phòng nổi giận, khai sát giới
54. Phí Trường Phòng vâng chỉ trị quỉ
55. Để phòng hậu hoạn, thu gom thủy triều
56. Vương tiểu thư khuyên chồng tu đạo
57. Cơn gia biến, cha mẹ qua đời
58. Mang dạ sói, ác phụ hạ độc thủ
59. Mưu đoạt tiền, trước hại mạng người
60. Sấm sét ra oai, giết ác nô
61. Lý Thiết Quài thăm hỏi Huyền Châu Tử
62. Mãng xà nằm vắt ngang hai núi, thành đường đi.
63. Miếu thổ địa, cùng bàn huyền lý.
64. Vương Nguyệt Anh bày kế thăm dò phòng ngủ
65. Đông Phương Sóc bày kế hái trộm đào
66. Thánh máu trở về, giải án oan.
67. Căng màn, mượn hồn, Thiếu Quân dối chúa.
68. Chịu quan hình, kết thúc án trộm đào
69. Tiên què bày ra cách di chuyển xác chết
70. Hiện nguyên hình, dọa chết mẹ vợ
71. Thổ lộ chân tình, yêu nhân dụ vợ hiền
72. Chính đạo phá tà thần, các tiên cùng trổ phép
73. Lòng trẻ khuyến hóa đàn bà bướng bỉnh
74. Hà nữ chấp mê, bị trấn áp
75. Miệng giếng lớn, người tiên lưu cổ tích
76. Lam Thái Hòa hát bài ca, chê bai khách tục
77. Cầu người tiên , lại bị người tiên gạt
78. Ngày trùng cửu lên cao, tránh ôn dịch
79. Trương phán quan đùa giỡn, chọc giận quỉ
80. Mắc lầm lỗi, Trương pháp quan mất chức
81. Lã tổ Cao luận khiến thầy đồ kinh hãi
82. Dùng cách mạnh bạo, điểm tỉnh đường mê
83. Núi Đào Hoa, chó quậy Vương tiểu thư
84. Lã Động Tân làm ơn mắc vạ
85. Trách em gái, Nhị Lang nổi giận
86. Cứu thánh mẫu, mượn nhà lưu ly
87. Nguyệt lão đứng ra hòa giải
88. Đi lạc đường, chợt nghe gian án
89. Xuống Lư Sơn, trị gian phu dâm phụ.
90. Bạch Xà đền ơn phóng sinh
91. Đồi núi Minh hạc, gặp sư phụ.
92. Trị nước lùn hung bạo, dùng phép địa chấn.
93. Diệp Pháp Thiện đi tìm Trương Quả lão.
94. Xoay lưng cưỡi lùa, Quả lão hiển linh ứng
95. Chống dị đoan, Văn công công kích Đạo giáo
96. Chế rượu, mượn hoa, hai lần trổ phép tiên.
97. Cây đu giăng mắc trong lỗ đồng tiền
98. Bạch xà nhiều kiếp thành chính quả
99. Thần tiên để lại Cô Tô giai thoại.
100. Tám tiên qua biển, mặt biển nổi chiến họa