vietmessenger.com


Nguyễn Hiến Lê

Bài học Israel

MỤC LỤCPHẦN NHẤT. DÂN TỘC DO THÁI

  I. Địa Thế Và Lịch Sử
  II. Non Hai Ngàn Năm Lang Thang
  III. Những Cảnh Đầy Đọa Và Tàn Sát Do Thái
  IV. Một Cuôn Sách Mỏng Ảnh Hưởng Rất Lớn Tới Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại
  V. Các Đợt Hồi Hương
  VI. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Do Thái Xung Phong Palestine - Vụ Exodus


PHẦN NHÌ. SỰ THÀNH LẬP QUỐC GIA ISRAEL

  VII. Nếu Các Bạn Muốn Thì Việc Đó Sẽ Không Phải Là Chuyện Hoang Đường
  VIII. Chiến Tranh Thứ Nhì Năm 1956 Giữa Israel Và Ả Rập
  IX. Chiến Tranh Thứ Ba Năm 1967 Giữa Israel Và Ai Cập


PHẦN BA. QUỐC GIA ISRAËL

  X. Tổ Chức Quốc Gia Israël
  XI. Sự Phát Triển Kinh Tế Của Israël
  XII. Kibboutz - Một Thí Nghiệm Của Israël


KẾT. BÀI HỌC ISRAËL

  


PHỤ LỤC