vietmessenger.com


Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh

MỤC LỤC

1. Nhạc Khúc Và Giai Nhân
2. Nhận Độc Và Hoa Hồng
3. Dị Biến Tụ Hiền Trang
4. Lâm Tiểu Tử
5. Nợ Tình Oan Nhân
6. Đao Kiếm Bất Minh
7. Hoang Mạc Chết
8. Sóng Ngầm Hoang Mạc
9. Địa Tuyệt Cung
10. Hào Hoa Công Tử
11. Quy Nạp Công
12. Song Tà Dạ Điệp
13. Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên
14. Tơ Tình
15. Long Cơ Bà Bà
16. Dị Nhân Vô Lụy Sắc
17. Hồi Ức
18. Vô Lượng Thủ Pháp
19. Nghiệt Tình Nợ Duyên
20. Chỉ Đao Vô Thường
21. Gieo Quả Yêu Hưởng Lộc Tình
22. Bách Điển Tàn Thư
23. Mạc Phổ
24. Kiếm Gãy Đao Rơi
25. Tàn Kiếm
26. Vị Nghĩa Vị Thân
27. Long Trảo
28. Kim Tiền Nhuộm Máu
29. Tử Nhân Độ Nhân Sinh
30. Tơ Yêu Lưới Nhện
31. Vì Nghĩa Luỵ Thân
32. Hoa Trêu Đền Tội
33. Gió Lay Cành Rũ
34. Sắc Tàn Hoa Rụng
35. Đoạt Dục Tối Độc Tâm
36. Dấu Tích Hoa Huệ
37. Trút Bụi Hồng Trần
38. Hành Thực Bóng Xa
39. Hồi Ba Mươi Chín
40. Đăng Đàn Minh Chủ
41. Tằm Nhã Tơ Bướm Khoe Sắc
42. Uy Quyền Của Lâm Qui
43. Chân Diện Cố Nhân
44. Sát Thần
45. Vong Thân Báo Nghĩa
46. Kẻ Hình Người Bóng
47. Thay Nhân Đổi Dạng
48. Bách Thủ Di Biến
49. Cảnh Giới Cao Minh
50. Hồi Kết