vietmessenger.com


Vũ Hoàng Chương

Ánh Trăng Đạo Lý

MỤC LỤC

Bánh Xe Diệu Pháp
Trường Ca Phật Đản
Điệp Khúc
Tiếng Thơ Mùa Loạn
Hoa Trang Thành Tượng
Năm Ngón Tay Phật
Tâm Sự Một Giòng Lệ
Chính Nghĩa
Thời Cảm
Mùa Xuân Tháng Tư
Điềm Thái Hòa
Núi Kia Sông Nọ Chùa Này
Dư Âm Hạt Cát
Lời Nguyện Đêm Thu
Bút Nở Hoa Đàm
Quả Chuông Vĩ Đại
Máy Đo Tự Động
Hiểu Làm Sao Nổi
Bóng Đó Hình Đâu
Sứ Mạng Lịch Sử
Hỏa Lệnh Cuối Thu
Hoa Trang Hương Sách
Ngả Nào Sinh Lộ
Ác Mộng Đường Xa
Con Đường Tranh Đấu
Tang Tóc Miền Trung
Thảm Cảnh Bão Lụt
Trâu Nước Bão Trời
Hai Ngày Tuyệt Thực
Tin Tưởng Muôn Đời