vietmessenger.com


Dương Đình Lôi & Xuân Vũ

2000 Ngày Đêm Trấn Thủ Củ Chi - Quyển 7

MỤC LỤC

109. Thần kiến lửa và thần "capstan"
110. Những tên nhà báo soạn giả bất lương
111. Nói thêm về "E Mũi Nhọn" Quyết Thắng
112. Yêu nước... hồn nhiên mà được ư?
113. Tôi không dám cưỡi lưng bà thủy về Nam
114. Thêm vài nét về Đồng Dù và Tết Mậu Thân
115. "Tổng công kích đợt 3"
116. Tên già dềnh bí thư khu ủy nào đây?
117. Không đềh
118. Ông Tư "kẹt" thót dế chạy tuột quần
119. Người bạn vàng đời không thấy
120. Tiệc tiễn biệt ai?
121. Cùng xây nhà bên suối!?
122. Người con gái về từ Tam Biên
123. Đám cưới gã Thiên Lôi
124. Nàng dũng sĩ và vết thương.
125. Nàng kiều giải phóng và câu chuyện "bỉ" treo trên cành "ổi"
126. Những chuyện đời chưa thấy
127. Đài giải phóng tiếp tục rao: ai muốn bán lúa giống ...?
128. Thằng trưởng ban địch vận bị địch...bắt
129. Những món quà bất ngờ.
130. Bảng "Phong-thần" Củ-Chi
131. Một màn kịch ly kỳ
132. Ba ngày bốn trận
133. Bài nói chuyện của Dương Đình Lôi trước tiền đình Tòa Hành Chánh
134. Câu Chuyện Hạnh Ngộ