vietmessenger.com


Dương Đình Lôi & Xuân Vũ

2000 Ngày Đêm Trấn Thủ Củ Chi - Quyển 5

MỤC LỤC

78. Vài trận "Bảy Món Ăn Chơi"
79. Những "bàn cờ thế" trên đất Củ Chi
80. Cấm xuống hầm, nhưng chính ông tư lệnh lại chui hầm và chết dưới hầm
81. Những người con gái mang danh hiệu anh hùng rởm
82. Mất đất, mất dân, mất mạng và mất tinh thần.
83. Lại bị đưa trở về Củ Chi chuẩn bị bàn đạp vọt vào lò bát quái Mậu Thân 68
84. Tâm sự những con thịt sắp bi đút vào lò quay Mậu Thân
85. Âm mưu thiêu sống toàn bộ cán bộ người Nam để đưa Bê Ka vào nắm quyền
86. Lệnh hỏa tốc đưa thịt vào lò BBQ Sài Gòn
87. Bữa tiệc máu Mậu Thân
88. Người vợ điên và bức thư tuyệt mệnh của thằng đồng chí
89. Nàng Kiều và đám đặc công F-100
90. Quân đội nhân dân không lấy cây kim sợi chỉ của dân
91. Tướng đầu đỏ tưởng bở nhào vô Sè Goòng coi đã hết sức bà con ơi!