hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Phi Long Bàn Tay Máu quyển chót(q7?)[TO BOTTOM] 
 

duykynguyen
date: 01-22-17
time: 10:36:33
total posts: 3

Hello,
Bao giờ đọc được Phi Long Bàn Tay Máu cuố chhót (q.7?)
Cảm ơn nhiều
view duykynguyen's profileview duykynguyen's posts
 date: 01-23-17
time: 02:18:12
total posts: 667

Hi duykynguyen,

vietmessenger.com đang tìm Bàn Tay Máu quyển 6

view Ω's profileview Ω's posts
 

duykynguyen
date: 01-23-17
time: 11:29:32
total posts: 3

BàBộ Bàn Tay Máu có bao nhiêu quyển? Cảm ơn nhiều lắm!
view duykynguyen's profileview duykynguyen's posts
 date: 01-25-17
time: 14:28:32
total posts: 667

Ở cuối quyển 5 có ghi "HẾT QUYỂN V XIN XEM TIẾP QUYỂN CHÓT"

Như vậy quyển 6 là quyển chót

Hình như lại có bộ 2 nữa, nhưng chưa bao giờ thấy nên không chắc
view Ω's profileview Ω's posts
 


mailfish
date: 02-12-17
time: 12:37:52
total posts: 1961sau bìa sách của nhà xuất bản Nguyễn Trung lại có in :

đã ra : BÀN TAY MÁU (trọn bộ 5 quyển)

?????
[BACK TO TOP]view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm