hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » Morris » Lucky Luke
Lucky Luke 1 - Bàn Tay Nhám
Lucky Luke 1 - Bàn Tay Nhám
Color, 44 pages, read 77155 times
[ read online ]
Lucky Luke 2 - Kẻ Săn Tiền Thưởng
Lucky Luke 2 - Kẻ Săn Tiền Thưởng
Color, 44 pages, read 44203 times
[ read online ]
Lucky Luke 3 - Đoàn Lữ Hành
Lucky Luke 3 - Đoàn Lữ Hành
Color, 44 pages, read 37063 times
[ read online ]
Lucky Luke 4 - Tứ Quái Dalton Và Kho Tàng Trên Đồi Đá Đỏ
Lucky Luke 4 - Tứ Quái Dalton Và Kho Tàng Trên Đồi Đá Đỏ
Color, 44 pages, read 33814 times
[ read online ]
Lucky Luke 5 - Hôn Thê Của Lucky Luke
Lucky Luke 5 - Hôn Thê Của Lucky Luke
Color, 44 pages, read 46919 times
[ read online ]
Lucky Luke 6 - Daily Star Tờ Báo Muôn Hình
Lucky Luke 6 - Daily Star Tờ Báo Muôn Hình
Color, 44 pages, read 54473 times
[ read online ]
Lucky Luke 7 - Tên Billy The Kid
Lucky Luke 7 - Tên Billy The Kid
Color, 45 pages, read 33915 times
[ read online ]
Lucky Luke 8 - Chuyến Áp Giải
Lucky Luke 8 - Chuyến Áp Giải
Color, 44 pages, read 36833 times
[ read online ]
Lucky Luke 9 - Nữ Quái Calamity Jane
Lucky Luke 9 - Nữ Quái Calamity Jane
Color, 44 pages, read 30933 times
[ read online ]
Lucky Luke 10 - Báo Đọng Bọn Bàn Chân Xanh
Lucky Luke 10 - Báo Đọng Bọn Bàn Chân Xanh
Color, 46 pages, read 25475 times
[ read online ]
Lucky Luke 11 - Dưới Bóng Tháp Khoan
Lucky Luke 11 - Dưới Bóng Tháp Khoan
Color, 44 pages, read 24260 times
[ read online ]
Lucky Luke 12 - Khe Vực Apache
Lucky Luke 12 - Khe Vực Apache
Color, 44 pages, read 23617 times
[ read online ]
Lucky Luke 13 - Thị Trấn Ma
Lucky Luke 13 - Thị Trấn Ma
Color, 44 pages, read 27062 times
[ read online ]
Lucky Luke 14 - Dalton Luôn Chạy Rong
Lucky Luke 14 - Dalton Luôn Chạy Rong
Color, 44 pages, read 21589 times
[ read online ]
Lucky Luke 15 - Má Dalton
Lucky Luke 15 - Má Dalton
Color, 44 pages, read 26475 times
[ read online ]
Lucky Luke 16 - Jesse James Hiệp Sĩ Rừng Xanh
Lucky Luke 16 - Jesse James Hiệp Sĩ Rừng Xanh
Color, 44 pages, read 23294 times
[ read online ]
Lucky Luke 17 - Gánh Xiếc Viễn Tây
Lucky Luke 17 - Gánh Xiếc Viễn Tây
Color, 44 pages, read 24104 times
[ read online ]
Lucky Luke 18 - Kỵ Sĩ Áo Trắng
Lucky Luke 18 - Kỵ Sĩ Áo Trắng
Color, 44 pages, read 20967 times
[ read online ]
Lucky Luke 19 - Ngài Đại Công Tước
Lucky Luke 19 - Ngài Đại Công Tước
Color, 44 pages, read 18704 times
[ read online ]
Lucky Luke 20 - Sợi Dây Biết Hát
Lucky Luke 20 - Sợi Dây Biết Hát
Color, 44 pages, read 20310 times
[ read online ]
Lucky Luke 21 - Ông Quan Tòa
Lucky Luke 21 - Ông Quan Tòa
Color, 44 pages, read 19845 times
[ read online ]
Lucky Luke 22 - Cuộc Đổ Xô Tới Oklahoma
Lucky Luke 22 - Cuộc Đổ Xô Tới Oklahoma
Color, 44 pages, read 16528 times
[ read online ]
Lucky Luke 23 - Tướng Cướp Một Tay
Lucky Luke 23 - Tướng Cướp Một Tay
Color, 44 pages, read 21921 times
[ read online ]
Lucky Luke 24 - Nhện Chân Dài
Lucky Luke 24 - Nhện Chân Dài
Color, 44 pages, read 21647 times
[ read online ]
Lucky Luke 25 - Trang Trại Quỷ Ám
Lucky Luke 25 - Trang Trại Quỷ Ám
Color, 44 pages, read 21776 times
[ read online ]
Lucky Luke 26 - 7 Câu Truyện Của Lucky Luke
Lucky Luke 26 - 7 Câu Truyện Của Lucky Luke
Color, 44 pages, read 23064 times
[ read online ]
Lucky Luke 27 - Rượu Bổ Thần Kỳ Của Bác Sĩ Doxey
Lucky Luke 27 - Rượu Bổ Thần Kỳ Của Bác Sĩ Doxey
Color, 44 pages, read 15165 times
[ read online ]
Lucky Luke 28 - Dalton Chuộc Tội
Lucky Luke 28 - Dalton Chuộc Tội
Color, 44 pages, read 20360 times
[ read online ]
Lucky Luke 29 - Mỏ Vàng Của Dick Digger
Lucky Luke 29 - Mỏ Vàng Của Dick Digger
Color, 46 pages, read 12861 times
[ read online ]
Lucky Luke 30 - Dalton Trong Bão Tuyết
Lucky Luke 30 - Dalton Trong Bão Tuyết
Color, 44 pages, read 16196 times
[ read online ]
Lucky Luke 31 - Gã Công Tử Bột
Lucky Luke 31 - Gã Công Tử Bột
Color, 44 pages, read 21874 times
[ read online ]
Lucky Luke 32 - Ngược Dòng Mississippi
Lucky Luke 32 - Ngược Dòng Mississippi
Color, 44 pages, read 21298 times
[ read online ]
Lucky Luke 33 - Ngoài Vòng Pháp Luật
Lucky Luke 33 - Ngoài Vòng Pháp Luật
Color, 44 pages, read 24302 times
[ read online ]
Lucky Luke 34 - Đoàn Kị Binh Thứ 20
Lucky Luke 34 - Đoàn Kị Binh Thứ 20
Color, 44 pages, read 19552 times
[ read online ]
Lucky Luke 35 - Rặng Đồi Đá Đen
Lucky Luke 35 - Rặng Đồi Đá Đen
Color, 44 pages, read 18997 times
[ read online ]
Lucky Luke 36 - Đoàn Ngựa Con Tốc Hành
Lucky Luke 36 - Đoàn Ngựa Con Tốc Hành
Color, 44 pages, read 19457 times
[ read online ]
Lucky Luke 37 - Chuyến Xe Bão Táp
Lucky Luke 37 - Chuyến Xe Bão Táp
Color, 44 pages, read 19231 times
[ read online ]
Lucky Luke 38 - Những Chiếc Bánh Ngô Cho Dalton
Lucky Luke 38 - Những Chiếc Bánh Ngô Cho Dalton
Color, 44 pages, read 18198 times
[ read online ]
Lucky Luke 39 - Dây Kẽm Gai Trên Đồng Cỏ
Lucky Luke 39 - Dây Kẽm Gai Trên Đồng Cỏ
Color, 44 pages, read 20186 times
[ read online ]
Lucky Luke 40 - Gia Tài Của Ran-Tan-Plan
Lucky Luke 40 - Gia Tài Của Ran-Tan-Plan
Color, 44 pages, read 18651 times
[ read online ]
Lucky Luke 41 - Nàng Sarah Bernhardt
Lucky Luke 41 - Nàng Sarah Bernhardt
Color, 44 pages, read 18673 times
[ read online ]
Lucky Luke 42 - Dalton Và Chất Nổ Nitroglycerine
Lucky Luke 42 - Dalton Và Chất Nổ Nitroglycerine
Color, 44 pages, read 18413 times
[ read online ]
Lucky Luke 43 - Sợi Dây Treo Cổ
Lucky Luke 43 - Sợi Dây Treo Cổ
Color, 45 pages, read 17791 times
[ read online ]
Lucky Luke 44 - Tứ Quái Dalton Hết Bệnh
Lucky Luke 44 - Tứ Quái Dalton Hết Bệnh
Color, 44 pages, read 18188 times
[ read online ]
Lucky Luke 45 - Thị Trấn Hoa Cúc Dại
Lucky Luke 45 - Thị Trấn Hoa Cúc Dại
Color, 44 pages, read 22450 times
[ read online ]
Lucky Luke 46 - Chứng Cứ Ngoại Phạm
Lucky Luke 46 - Chứng Cứ Ngoại Phạm
Color, 44 pages, read 19387 times
[ read online ]
Lucky Luke 47 - Những Đối Thủ Tại Painful Gulch
Lucky Luke 47 - Những Đối Thủ Tại Painful Gulch
Color, 44 pages, read 17291 times
[ read online ]
Lucky Luke 48 - Rô-Đê-Ô
Lucky Luke 48 - Rô-Đê-Ô
Color, 40 pages, read 19488 times
[ read online ]
Lucky Luke 49 - Lucky Luke Chống Gã Pat Poker
Lucky Luke 49 - Lucky Luke Chống Gã Pat Poker
Color, 44 pages, read 14859 times
[ read online ]
Lucky Luke 50 -  Vùng Đất Arizona
Lucky Luke 50 - Vùng Đất Arizona
Color, 40 pages, read 14987 times
[ read online ]
Lucky Luke 51 - Hoàng Đế Smith
Lucky Luke 51 - Hoàng Đế Smith
Color, 44 pages, read 17048 times
[ read online ]
Lucky Luke 52 - Thị Trấn Dalton
Lucky Luke 52 - Thị Trấn Dalton
Color, 44 pages, read 21411 times
[ read online ]
Lucky Luke 53 - Một Cuộc Vượt Ngục Lý Thú Của Anh Em Dalton
Lucky Luke 53 - Một Cuộc Vượt Ngục Lý Thú Của Anh Em Dalton
Color, 44 pages, read 19536 times
[ read online ]
Lucky Luke 54 - Dưới Bầu Trời Miền Tây
Lucky Luke 54 - Dưới Bầu Trời Miền Tây
Color, 44 pages, read 26106 times
[ read online ]
Lucky Luke 55 - Bản Ba Lát Tứ Quái Dalton Và Nhừng Câu Chuyện Khác
Lucky Luke 55 - Bản Ba Lát Tứ Quái Dalton Và Nhừng Câu Chuyện Khác
Color, 46 pages, read 16461 times
[ read online ]
Lucky Luke 56 - Theo Vết Tứ Quái Dalton
Lucky Luke 56 - Theo Vết Tứ Quái Dalton
Color, 44 pages, read 15538 times
[ read online ]
Lucky Luke 57 - Các Anh Em Họ Nhà Dalton
Lucky Luke 57 - Các Anh Em Họ Nhà Dalton
Color, 44 pages, read 16760 times
[ read online ]
Lucky Luke 58 - Lucky Luke Chống Joss Jamon
Lucky Luke 58 - Lucky Luke Chống Joss Jamon
Color, 44 pages, read 16152 times
[ read online ]
Lucky Luke 59 - Đường Ray Trên Đồng Cỏ
Lucky Luke 59 - Đường Ray Trên Đồng Cỏ
Color, 44 pages, read 14862 times
[ read online ]
Lucky Luke 60 - Nhóc Lucky
Lucky Luke 60 - Nhóc Lucky
Color, 44 pages, read 22845 times
[ read online ]
Lucky Luke 61 - Vùng Đất Klondike
Lucky Luke 61 - Vùng Đất Klondike
Color, 44 pages, read 17086 times
[ read online ]
Lucky Luke 62 - Cuộc Săn Lùng Ma
Lucky Luke 62 - Cuộc Săn Lùng Ma
Color, 44 pages, read 22894 times
[ read online ]
Lucky Luke 63 - Con Vật Hên
Lucky Luke 63 - Con Vật Hên
Color, 44 pages, read 12433 times
[ read online ]
Lucky Luke 64 - Marcel Dalton
Lucky Luke 64 - Marcel Dalton
Color, 44 pages, read 22832 times
[ read online ]
Lucky Luke 65 - Tứ Quái Dalton Mất Trí
Lucky Luke 65 - Tứ Quái Dalton Mất Trí
Color, 44 pages, read 21060 times
[ read online ]
Lucky Luke 66 - Thằng Hề
Lucky Luke 66 - Thằng Hề
Color, 44 pages, read 13887 times
[ read online ]
Lucky Luke 67 - Trang Trại O.K. Corral
Lucky Luke 67 - Trang Trại O.K. Corral
Color, 44 pages, read 17297 times
[ read online ]
Lucky Luke 68 - Kẻ Đào Tẩu
Lucky Luke 68 - Kẻ Đào Tẩu
Color, 44 pages, read 17962 times
[ read online ]
Lucky Luke 69 -
Lucky Luke 69 - "Nữ Hoàng" Belle Star
Color, 44 pages, read 16744 times
[ read online ]
Lucky Luke 70 - Cây Cầu Trên Sông Mississippi
Lucky Luke 70 - Cây Cầu Trên Sông Mississippi
Color, 43 pages, read 17533 times
[ read online ]
Lucky Luke 71 - Con Parrain
Lucky Luke 71 - Con Parrain
Color, 44 pages, read 15461 times
[ read online ]
Lucky Luke 72 - Con Tin Rantanplan
Lucky Luke 72 - Con Tin Rantanplan
Color, 44 pages, read 13265 times
[ read online ]
Lucky Luke 73 - Tứ Quái Dalton Đi Ăn Cưới
Lucky Luke 73 - Tứ Quái Dalton Đi Ăn Cưới
Color, 44 pages, read 22614 times
[ read online ]
Lucky Luke 74 - Những Kẻ Có Đầu Óc
Lucky Luke 74 - Những Kẻ Có Đầu Óc
Color, 44 pages, read 24931 times
[ read online ]
Lucky Luke 75 - Oklahoma Jim
Lucky Luke 75 - Oklahoma Jim
Color, 44 pages, read 18552 times
[ read online ]
Lucky Luke 76 - Người Đưa Tin
Lucky Luke 76 - Người Đưa Tin
Color, 44 pages, read 14329 times
[ read online ]
Lucky Luke 77 - Con Lạc Đà
Lucky Luke 77 - Con Lạc Đà
Color, 44 pages, read 14173 times
[ read online ]
Lucky Luke 78 - Một Chuyến Đi Xa
Lucky Luke 78 - Một Chuyến Đi Xa
Color, 44 pages, read 18944 times
[ read online ]
Lucky Luke 79 - Ngốc Nghếch 1
Lucky Luke 79 - Ngốc Nghếch 1
Color, 44 pages, read 14820 times
[ read online ]
Lucky Luke 80 - Ngốc Nghếch 2
Lucky Luke 80 - Ngốc Nghếch 2
Color, 44 pages, read 14376 times
[ read online ]
Lucky Luke 81 - Ngốc Nghếch 3
Lucky Luke 81 - Ngốc Nghếch 3
Color, 44 pages, read 12936 times
[ read online ]
Lucky Luke 82 - Ngốc Nghếch 4
Lucky Luke 82 - Ngốc Nghếch 4
Color, 44 pages, read 14286 times
[ read online ]
 


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm