hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hi Di Trần Đoàn & Vũ Tài Lục » Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư[2093] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Hi Di Trần Đoàn & Vũ Tài Lục

  Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư  MỤC LỤC 

  Lời Tác Giả
  Tử vi đẩu số qua truyền thuyết dân gian
  Trần Đoàn và sách Tử Vi đẩu số toàn thư
  Gốc gác khoa Tử Vi có tự bao giờ ?
  Những thuật ngữ cần biết
  Tứ Yếu – Thập dụ – Bát pháp
  Chư tinh vấn đáp luận
  SAO TỬ VI
  SAO THIÊN CƠ
  SAO THÁI DƯƠNG
  SAO VŨ KHÚC
  SAO THIÊN ĐỒNG
  SAO LIÊM TRINH
  SAO THIÊN PHỦ
  SAO THÁI ÂM M
  SAO THAM LANG
  SAO CỰ MÔN
  SAO THIÊN TƯỚNG
  SAO THIÊN LƯƠNG
  SAO THẤT SÁT
  SAO PHÁ QUÂN
  SAO VĂN XƯƠNG
  SAO VĂN KHÚC
  SAO TẢ PHỤ – HỮU BẬT
  SAO THIÊN KHÔI – THIÊN VIỆT
  SAO LỘC TỒN
  SAO THIÊN MÃ
  SAO HOÁ LỘC
  SAO HOÁ KHOA
  SAO HOÁ QUYỀN
  SAO HOÁ KỊ
  SAO KÌNH DƯƠNG
  SAO ĐÀ LA
  SAO HỎA TINH
  SAO LINH TINH
  SAO THIÊN KHÔNG – ĐỊA KIẾP
  SAO THIÊN THƯƠNG – THIÊN SỨ
  SAO THIÊN HÌNH
  SAO THIÊN RIÊU
  SAO THIÊN KHỐC –THIÊN HƯ
  TUẦN VÀ TRIỆT
  CHÙM SAO ĐI THEO LỘC TỒN
  ĐẠI TIỂU HAO
  CHÒM SAO ĐI THEO THÁI TUẾ
  LONG TRÌ – PHƯỢNG CÁC
  TAM THAI – BÁT TỌA
  HỒNG LOAN – THIÊN HỈ
  THIÊN ĐỨC –NGUYỆT ĐỨC
  SAO ĐẦU QUÂN
  Nhàn cung
  Vòng tràng sinh
  Thập nhị cung luận
  Tác dụng của cung Thân là gì ?
  Cường cung với nhược cung là gì ?
  NHẤT MỆNH CUNG (NAM MỆNH)
  NHỊ THIÊN DI CUNG
  TAM QUAN LỘC CUNG
  TỨ TÀI BẠCH CUNG
  NGŨ PHU THÊ CUNG
  LỤC PHÚC ĐỨC CUNG
  THẤT PHỤ MẪU CUNG
  BÁT NÔ BỘC CUNG
  CỬU ĐIỀN TRẠCH CUNG
  THẬP TẬT ÁCH CUNG
  HUYNH ĐỆ TỬ TỨC CUNG
  VẬN HẠN
  LUẬN VỀ NỮ MỆNH
  Cái Lý Ngũ Hành Trong Tử Vi
  Y nghĩa của 30 tượng trên thế nào ?
  Đoán định cách cục
  Hình dáng và tính tình
  Đoán về tính tình
  Cách Cục
  Thập nhị cung chư tinh thất hãm phá cách quyết
  Thập đẳng luận
  Mệnh vô chính diệu
  Đẩu số cốt tủy phụ chú giải
  Luận Mệnh và Phê Mệnh

   

  NHẤT MỆNH CUNG (NAM MỆNH)

  Lần  lượt  kể  ảnh  hưởng  của  từng  sao  chính  cùng  sự  kết  hợp  các  sao  khác  đối  với  cung Mệnh qua những bài ca. Người ta thấy lời giải đoán ở Chương này không khác bao nhiêu so với lời giải đoán từng sao của Chương Chủ tinh vấn đáp luận. Tuy nhiên, cũng có thêm khá nhiều chi tiết cần thiết. Thiết tưởng cũng cần hiểu rằng phương pháp cổ nhân thường lặp đi lập lại nhiều lần qua các thể văn khác nhau để cho người học dễ nhập tâm mà xem tử vi có nhập tâm bởi đoán thì mới luận số một cách tinh tường được.

  Thi ca giải đoán ở đây chia ra làm ba loại :

  1.   Dành cho nam mệnh

  2.   Dành cho nữ mệnh

  3.   Dành cho vận hạn.

  Tôi xin chỉ đưa vào Chương này loại một còn loại hai, ba tôi đưa xuống Chương luận về nữ mạng và Chương về vận hạn, theo thiển ý thì cắt ra như vậy đỡ làm rối người đọc.

  Nam Mệnh Tử Vi ca

  Tử Vi Thiên Trung đệ nhất tinh

  Mệnh Thân tương ngộ phúc tài hưng

  Nhược phùng Tướng Tá cung trung hội

  Phú quí Song toànphan lệnh danh

  Tử Vi thủ Mệnh tối vi lương

  Nhị Sát phùng chi thọ bất trường

  Dương Đà Hoả Linh lai tương hội

  Chỉ hảo không môn lễ phạn vương

  Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân

  Phú nhi bất quí hữu hư danh

  Nhược phùng Tham Lang tại Mão Dậu

  Vi thần thất nghĩa bát tương ứng

  Hỏa Linh Dương Đà lai tương hội

  Thất Sát đồng cung đa bất quí

  Khi nhân cô độc cánh Hình Thương

  Nhược thị Không Môn vi cát lợi.

  Nghĩa là :

  Sao Tử Vi đệ nhất tinh trên bầu trời. Cung mệnh có Tử Vi, Phúc Lộc tiền tài hưng vượng. Nếu thêm Tướng Tá hội tụ tất phú quí Song toànvà tăm tiếng lẫy lừng. Tử Vi thủ Mệnh rất tốt nhưng nếu gặp Kiếp Không (nhị sát) thì không thọ, nếu gặp Dương Đà, Hoả Linh chỉ nên vào chùa. Tử Vi đóng cung Thìn, Tuất hội cùng Phá Quân có thể giàu mà chẳng sang loại hư danh nếu không muốn nói là tăm tiếng xấu. Tử Vi gặp Tham Lang tại cung Mão, Dậu là người ưa làm tôi bất trung. Bị Hoả Linh Dương Đà vây bọc thêm Thất Sát, người du thủ du thực bất quí, hay lừa dối, cô độc nên đi tu cho bớt nghiệp chướng.

  Nam Mệnh Thiên Cơ ca

  Cơ Nguyệt Thiên Lương hợp Thái Dương

  Thường nhân phú túc trì điền trang

  Quan Viên đắc ngộ Khoa Quyền

  Lộc Chức vị cao thiên diện đế vương

  Thiên Cơ Hoá Kị lạc nhân cung

  Túng hữu tài quan diệc bất chung

  Thoái tận gia tài kiêm thọ yểu

  Phiêu bồng tăng đạo trú sơn trung.

  Nghĩa là :

  Thiên Cơ, Thái Âm , thiên lương hợp cùng với Thái Dương đắc địa thì kẻ tầm thường rồi cũng sẽ giàu sang nhà cửa. Nếu là người chức tước được thêm Khoa Quyền Lộc tất chức vị lên cao diện kiến đế vương. Thiên Cơ ngộ Hoá Kị lại ở nhàn cung (tức cung Tị) dù có chức vị tiền tài rồi cũng mất hết mà trở thành phiêu bồng tăng đạo.

  Nam Mệnh Thái Dương ca

  Mệnh lý Dương phùng phúc thọ nùng

  Cánh kiêm Quyền Lộc lưỡng tương phùng

  Khôi Xương Tả Hữu lai tương tấu

  Phú quí Song toàntỉ Thạch Sùng

  Nhật Nguyệt Sửu Mùi mệnh trung phùng

  Tam phương vô hoá phúc nam phong

  Cánh hữu cát tinh chung bất mỹ

  Nhược phùng Tấu sát nhất sinh cùng

  Thất hãm Thái Dương Cự phản bội

  Hoá Kị phùng chi đa kiển muội

  Hựu tạo hoành sự phá gia tài

  Mệnh cường Hoá Lộc dã vô hại.

  Nghĩa là :

  Trong cung Mệnh có sao, Thái Dương thì phúc thọ nông hậu. Lại được thêm Quyền Lộc vàThiên Khôi, Văn Xương rồi Tả Hữu tất nhiên phú quí ngang với Thạch Sùng.Mệnh đóng tại hai cung Sửu, Mùi Thái Dương thủ, nếu tam hợp và cung chiếu không thấy Khoa Quyền Lộc là phúc bạc, lại bị thêm Sát tinh xung phá xuất đời bần cùng. Thái Dương Sửu Mùi dù cát tinh trợ lực mà không phải Khoa Quyền Lộc thì kết quả cơ nghiệp hoặc sự nghiệp cũng chẳng ra gì.

  Thái Dương rơi vào hãm địa hội Hoá Kị việc gì cũng mờ ám trục trặc có thể gặp những vụ bất ngờ mà phá sản nghiệp. Nếu Mệnh cũng không bị khắc chế, vững vàng lại có Hoà Lộc thì đỡ hại.

  Nam Mệnh Vũ Khúc ca

  Vũ Khúc thủ Mệnh Hoá Vi Quyền

  Cát diệu lai lâm phúc thọ toàn

  Chí khí chanh vinh đa xuất chúng

  Siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền

  Vũ Khúc chí tình thủ Mệnh cung

  Cát tinh thủ chiếu thủy xương vinh

  Nhược gia Hao sát lai xung phá

  Nhậm thị tài đa tất cánh không.

  Nghĩa là :

  Vũ Khúc thủ Mệnh hoà thành Quyền. Chung quanh có sao tốt thì hoàn toàn phúc thọ. Chí khí hơn người tinh thần cũng hơn người. Nếu bị nhiều sát tinh xung phá dù cho giàu có cũng sẽ lụn bại.

  Nam Mệnh Thiên Đồng ca

  Thiên Đồng du du thọ cánh trường

  Nhược thị phúc nhàn cư miếu vương

  Định giao thực lộc dự truyền dương

  Thiên Đồng nhược dữ cát tinh phùng

  Tính cách thông minh bách sự thông

  Nam tử định nhiên thực thiên lộc

  Nữ nhàn lạc thú tú phòng trung

  Thiên Đồng thủ mệnh lạc nhàn cung

  Hoả Đà sát hợp cánh vi hung

  Thiên Cơ Lương Nguyệt lai tương hội

  Chí Hảo không mòn độ tuế trung.

  Nghĩa là :

  Thiên Đồng toạ mệnh cung, tính tình ôn hoà tử tế có phúc lộc và đa thọ. Nếu đóng tại miếu vượng chẳng những ăn lộc còn danh tiếng nữa. Gặp cát tinh phò trợ, thông minh, lanh lợi làm việc gì cũng dễ lọt đàn ông thực thiên lộc, đàn bà sống trong nhung lụa. Thiên Đồng thủ Mệnh  tại  nhàn  cung  (nhàn  cung  của  Thiên  Đồng  trong  ca  quyết  về  nhàn  cung  ở  Chương  trên không thấy ghi ở đâu cho nên phải lấy hãm địa mà đoán) thêm Hoả Tinh, Đà La xung phá là rất hung dù được Nguyệt Lương tiếp ứng sũng chỉ nên an phận.

  Nam Mệnh Liêm Trinh ca

  Liêm Trinh thủ Mệnh diệc phi thường

  Phú tính nguy nguy chí khí cường

  Cách cố đính tàn quan đại quí

  Vi quan thanh hiển tính danh dương

  Liêm Trinh toạ Mệnh hiệu nhàn cung

  Tham Phá Kình Dương hoả cánh trung

  Tùng hữu tài quan Vi bất mỹ

  Bình sinh hà dĩ đắc thung dung

  Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cung

  Cát diệu tương phùng dã hữu hung

  Yêu túc tai tàn nan thoát ách

  Cánh gia ác sát mệnh coi chung.

  Nghĩa là :

  Liêm Trinh thủ Mệnh vốn con người phi thường chí khí ưa ngang ngược, nếu lên bằng con đường cách cố đỉnh tân (đường đấu tranh) có thể ở bậc đại quí làm việc giỏi giang.Liêm Trinh rơi vào nhàn cung (cũng không thấy ghi nhàn cung của Liêm Trinh trong nhàn cung ca quyết Chương trên) gặp Tham Lang, Phá Quân, Kình Dương dù có giàu sang nhưng rất bấp bênh nay còn mai mất. Liêm Trinh hãm địa (Tị Hợi) có sao tốt vây quanh vẫn hung, dễ bị  tàn tật thương tích nếuác sát nặng phải chết.

  Nam Mệnh Thiên Phủ ca.

  Thiên phủ chi tinh thủ Mệnh cung

  Gia chi Quyền Lộc Hỉ tương phùng

  Khôi Xương Tả Hữu lai tương hội

  Phụ Phượng Phan Long thượng cửu thiên

  Hỏa Linh Dương Đà tam phương hội

  Vi nhân gian trá đa lao bác

  Không Kiếp đồng viên bất vi giai

  Chỉ tại Không Môn đã hưởng phúc.

  Nghĩa là :

  Thiên Phủ thủ Mệnh hội cùng Quyền Lộc và Xương, Khôi, Tả Hữu sẽ được dựa kẻ quyền quí mà có chức tước. Nếu Thiên Phủ bị Hỏa Linh Dương Đà vây hãm là người gian trá cuộc đời lận đận. Thiên Phủ bị Kiếp Không phá cũng không hay chỉ có thể hưởng phúc ở chốn thiền môn.

  Nam Mệnh Thái Âm ca

  Thái Âm nguyên thị thuỷ chi tinh

  Thân Mệnh phùng chi phúc tự sinh

  Dậu Tuất Hợi viên vi đắc địa

  Quang huy dương hiển tính danh hanh

  Thái Âm nhập miếu Hoá Quyền tinh

  Thanh tú thông minh mai đẳng luân

  Bẩm tính ôn lương cung kiêm nhượng

  Vi quan thanh hiển liệt triều thân

  Dần thượng Cơ Xương Khúc nguyệt phùng

  Túng nhiên cát củng bất phong Long

  Nam vi bộc tông nữ vi kỹ

  Gia sát xung sát đáo lão cùng

  Thái Âm hãm địa ác tinh trung

  Đà Hoả tương phùng định khốn cùng

  Thử mệnh chỉ nghi tăng dữ đạo

  Không Môn xuất nhập đắc thung dung.

  Nghĩa là :

  Thái Âm là tinh hoa của hành thuỷ, đóng ở Thân Mệnh phúc lộc tư sinh, ở Dậu Tuất Hợi là đắc địa sáng rực rỡ và tiếng tăm. Thái Âm nhập miếu biến thành Quyền tinh, con người thanh tú siêu quần, bẩm tính ôn lương cung kiệm khiêm nhường làm quan thanh hiển trong triều.

  Thái Âm tại Dần hội cùng Thiên Cơ, Xương Khúc dù có các sao tốt phù trợ cũng khó lòng làm nên cơ nghiệp, đàn ông đi hầu đàn bà, làm đĩ nếu gặp ác sát xung phá bần cùng đến già.

  Nam Mệnh Tham Lang ca

  Tứ mộ cung trung phúc khí nùng

  Đề binh chỉ nhật lập biên công

  Hỏa Tinh củng hội thành vi quí

  Danh chấn chư di định hữu phong

  Tham Lang thủ Mệnh đồng Dương cung

  Đà Sát giao gia tất khốn cùng

  Vũ Phá Liêm Trinh đồng Sát Kiếp

  Bách nghệ phòng thân độ tuế chung

  Tứ mộ Tham Lang miếu vượng cung

  Gia lâm Tả Hữu phú tài ông

  Nhược nhiên tái Hoá Khoa Quyền Lộc

  Văn Vũ tài năng hiển đại công.

  Nghĩa là :

  Sao Tham Lang ở tứ mộ địa (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) rất hay, nên hội với Hỏa Tinh tất oai quyền danh tiếng chấn động, cầm quân lập đại công.Tham Lang thủ Mệnh đồng cung với Kình Dương thêm Đà Sát âm lấn thì cuộc sống khốn cùng. Tham Lang đi với Vũ Khúc rất tốt nhưng lại ngộ Liêm Trinh Phá Quân, Không Kiếp làm ăn nghề nào ra nghề nào suốt đời vất vả. Tham Lang cư tứ mộ địa gặp Tả Hữu sẽ thành phú ông, có được Khoa Quyền Lộc nữa thì tài năng văn võ đều đủ.

  Nam Mệnh Cự Môn ca

  Cự Môn Tí Ngọ nhị cung phùng

  Cực trung đắc ngộ dĩ vi vinh

  Tam hợp hoá cát Khoa Quyền Lộc

  Quan cao cực phẩm y tử bào

  Thử tính hoá ám bất nghi phùng

  Cánh hội hung tinh dữ tứ hung

  Thần sỉ hữu thương kiêm tính mãnh

  Nhược nhiên nhập miếu khả hoà

  bình Cự Môn thủ Mệnh ngộ Kình Dương

  Linh Hỏa phùng chi sự bất tường

  Vi nhân tính cấp da điên đảo

  Liêm quyển chân châu toạ tú phòng.

  Nghĩa là :

  Cự Môn ở Tí Ngọ hợp với mệnh cục thế nào cũng vinh hiển, nếu tam hợp xung chiếu lại có Khoa Quyền Lộc tất là quan cao cực phẩm, được mặc áo bào đỏ. Cự môn khí hoá thành ám nếu ở hãm địa còn bị hung tinh phá phách  càng thêm tai họa, tính tình thô lỗ, dễ bị thương tích ở môi miệng, bị hung tinh phá phách mà Cự Môn miếu địa đỡ hại hơn. Cự Môn thủ Mệnh gặp sao Kình Dương và Linh Hỏa, mọi việc đều thành bất tường. Con người tính nóng nẩy điên đảo. Nếu là nữ Mệnh thì phòng không cô độc.

  Nam Mệnh Thiên Tướng ca

  Thiên Tướng tinh thần mại đẳng luân

  Chiếu thủ Thân Mệnh hỉ vô ngần

  Vi quan tất chủ cư nguyên tể

  Tam hợp tương phùng khúc bất khinh

  Thiên Tướng cát tinh vi Mệnh chủ

  Tất định tư nhân đa khắc kỷ

  Tài Quan Lộc chủ vượng gia tư

  Quyền áp đương thời thuỳ bất mỹ

  Thiên Tướngchi tinh phá Vũ đồng

  Dương Đà Hỏa Linh cánh vi hung

  Hoặc tác kỹ thuật Kình Thương bối

  Nhược tại Không Môn hưởng phúc Long.

  Nghĩa là :

  Thiên Tướng là một vị tinh tú siêu quần, nó thủ Thân Mệnh la đáng mừng vô ngần, làm quan đến bậc tể tướng, tam hợp chiếu có Thiên Tướng phúc lộ không ít.Thiên Tướng làm chủ Mệnh cung là người cả quyết tự chủ ở chức vị giàu sang. Thiên Tướng gặp Vũ Khúc, Phá Quân và Dương Đà, Linh Hỏa nếu không làm thợ, làm lái buôn thì đi vào con đường tăng ni.

  Nam Mệnh Thiên Lương ca

  Thiên Lương chi diệu số trung cường

  Hình Thần ẩn trọng tính ôn lương

  Tả Hữu Khúc Xương lai hội hợp

  Quản giao phú quí liệt triều cương

  Thiên Lương tinh tú thọ tinh phùng

  Cơ Nhật Văn Xương Tả Hữu đồng

  Tí Ngọ Dần Thân vi nhập miếu

  Quan tư thanh hiển chí tam công

  Thiên Lương ngộ Hỏa lạc nhàn cung

  Đà Sát trùng phùng cánh thị hung

  Cô Hình đới tật phá gia tài

  Không Môn kỹ thuật khả doanh công

  Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ

  Phá Quân Mão Dậu bất vi lương

  Nữ nhân đắc thử vi cô độc

  Khắc tử hình phu thư lãnh phòng.

  Nghĩa là :

  Thiên Lương chính diệu là sao tốt của số, hình dáng bệ vệ ôn lương, gặp thêm Tả Hữu, Xương Khúc làm quan, phú quí.Thiên  Lương  ngộ  Thiên  Cơ,  Thái  Dương,  Văn  Xương,  Tả  Hữu  ở  miếu  địa  Tí  Ngọ  Dần Thân quan tư thanh hiển tới bậc tam công. Thiên Lương ngộ Hỏa Tinh nơi nhàn cư, bị Đà Sát sẽ gây hung họa, tật bệnh hao tán rồi phá nghiệp, đến nổi phải đi làm thuê làm mướn.Hai sao Cơ Lương, đóng tại Thìn, Tuất và sao Phá Quân ở Mão Dậu đều xấu. Nữ mệnh cô độc khắc tử hình phu.

  Nam Mệnh Thất Sát ca

  Thất Sát Dần Thân Tí Ngọ cung

  Tây di củng thủ phục anh hùng

  Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội

  Khoa Lộc danh cao thực vạn chung

  Sát cư hãm địa bất kham ngôn

  Hung hoạ do như bão hổ miên

  Nhược thị Sát cường vô chế phục

  Thiếu niên ác tử tại hoàng tuyền Thất

  Sát toạ mệnh lạc nhàn cung

  Cự tú Dương Đà cánh chiếu xung

  Nhược bất thương chi tất tổn cốt

  Không Môn tăng đạo khả hưng Long.

  Nghĩa là :

  Thất Sát đóng tại cung Dần Thân Tí Ngọ, rợ Tây di phải chấp tay chịu phục người anh hùng thêm Khôi Việt, Tả Hữu tụ hội thì khoa lộc danh cao giàu sang phú quí.

  Thất Sát ở hãm địa hại vô tả, hung họa ví như ôm hổ dữ mà ngủ, nếu Thất Sát quá mạnh không bị chế phục có thể chết.

  Thất Sát thủ Mệnh ở nhàn cung, thêm Cự Môn, Dương Đà chiếu xung nếu không gãy tay cũng chẹo xương nên tu tỉnh cho bớt ác nghiệp.

  Nam Mệnh Phá Quân ca

  Phá Quân Thất Sát dư Tham Lang

  Nhập miếu anh hùng bất khả dương

  Quan Vũ Mệnh phùng vi thương tướng

  Thứ nhân phú túc trí điền trang

  Phá Quân Tí Ngọ hội Văn Xương

  Tả Hữu song song nhập miếu lang

  Tài Bạch phong doanh đa khảng khái

  Quan Lộc chiêu trước tá quân vương

  Phá Quân nhất diệu tối nao đương

  Hoá Lộc Khoa Quyền hỉ dị thường

  Nhược hoàn hãm địa nhưng gia sát

  Phá tổ ly tôn xuất viễn hương

  Phá Quân bất hỉ tại Thân cung

  Liêm Trinh Hỏa Dương Đà hội hung

  Bất kiến thương tàn đích thọ yểu

  Chỉ nghi tăng đạo độ bình sinh.

  Nghĩa là :

  Cả ba sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang cư miếu địa hội tụ vào Mệnh cung tất là con người anh hùng. Quan Vân Trường có số này nên làm thượng tướng. Kẻ thôn dã sẽ giàu có ruộng vườn.Phá Quân đóng Tí Ngọ gặp Văn Xương có Tả Hữu thì tính tình khảng khái, tiền bạc đầy kho làm tới bậc công thần khai quốc.Phá Quân đóng đơn độc không hay nhưng nếu có Khoa Quyền Lộc hội thì lại tốt dị thường, bị rơi vào hãm địa sẽ bỏ tổ nghiệp mà đi tha hương cầu thực.Phá Quân không nên thủ ở Thân cung (Thân đây Thân Mệnh chứ không phải Thân tính theo hàng chi) lại có Dương Đà, Linh Hỏa xung phá dễ bị thương tàn và yểu chiết chỉ nên đi tu.

  Nam Mệnh Văn Xương ca

  Văn Xương toạ Mệnh vượng cung lâm

  Chí đại tài cao để vạn kim

  Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại

  Tu giao bình bộ thương thanh xuân

  Văn Xương thủ Mệnh diệc phi thường

  Hạn bất yểu thương phúc thọ trường

  Chỉ pha hạn xung phùng Hoá Kị

  Tu giao yểu chiết đới hình thương.

  Nghĩa là :

  Có sao Văn Xương thủ Mệnh ở vượng cung, chí lớn tài cao, văn học tinh thông, đời cứ thênh thang mà tiến lên.Văn Xương thủ Mệnh là con người khác thường gặp hạn xấu không sợ, chỉ lo năm xung mà Văn Xương ngộ Hoá Kị có thể bị thương hoặc chết non yểu.

  Nam Mệnh Văn Khúc ca

  Văn Khúc thủ Mệnh tối vi lương

  Tướng mạo đường đường chí khí ngang

  Sĩ thứ phùng chi ưng phúc hậu

  Trượng phu đắc thử thụ kim chương

  Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa Kị

  Bất hỉ tam phương ác sát tụ

  Thử nhân tuy sảo khẩu năng ngôn

  Duy tại Không Môn khả ngộ quí.

  Nghĩa là :

  Sao Văn Khúc thủ Mệnh tốt lắm, tướng mạo đường đường chí khí hiên ngang, người sĩ thứ sẽ hưởng phúc hậu, kẻ trượng phu sẽ được phong tặng. Văn Khúc thủ Mệnh ngộ Hoá Kị, Hỏa Tinh là người biện thuyết tài  giỏi nhưng tam phương nên có ác tinh xung phá nữa mới hay, nếu có thì dễ chiêu hung hoạ.

  Nam Mệnh Tả Phụ ca

  Tả Phụ tôn tính năng giáng phúc

  Phong lưu đôn hậu thông kim cổ

  Tử Phủ, Lộc Quyền Tham Vũ hội

  Văn quan vũ chức đa thanh quí

  Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu

  Túng hữu tài quan phí cát triệu

  Liêm Trinh Phá Cử cánh lai xung

  Nhược bất tàn thương chung thị yểu.

  Nghĩa là :

  Sao Tả Phụ có thể giáng phúc là người đôn hậu thông kim cổ, nếu hội cùng Tử Vi, Thiên Phủ, Lộc Quyền và Tham Vũ, quan văn quan võ đều hiển quí.Tam phương Dương Đà Hỏa Linh chiếu, dù tiền nhiều chức trọng cũng  không bền. Gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Cự Môn xung phá tất bị tàn tật hoặc yểu chiết.

  Nam Mệnh Hữu Bật ca

  Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinh

  Mệnh phùng trọng hậu tối thông minh

  Nhược vô Hỏa Kị Dương Đà hội

  Gia Cát tài quan quán thế anh

  Hữu Bật tôn tinh nhập mệnh cung

  Nhược hoàn sát tấu chủ thường dung

  Dương Đà Không Kiếp tam phương tấu

  Tu trì đới tật miễn tai hung.

  Nghĩa là :

  Hữu Bật là người có cơ mưu, thông minh, bệ vệ. Nếu không bị Hỏa Kị, Dương Đà xung phá lại được cát tinh phù trợ thì tiền tài, danh vọng dễ tìm.

  Hữu Bật thủ Mệnh gặp nhiều sát tinh Dương Đà, Không Kiếp, người phải có tật mới mong tránh khỏi tai họa.

  Nam Mệnh Lộc Tồn ca

  Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh

  Tính cách cương cường bách sự thành

  Quan viên thiên hề Xương Khúc hội

  Thao thao y lộc hiển môn đình

  Lộc Tồn thủ Mệnh mạc phùng xung

  Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn

  Thiên Cơ Kiếp Không Kị tương hội

  Không Môn tăng đạo đắc thanh nhàn.

  Nghĩa là :

  Con người ta may mắn được gặp sao Lộc Tồn tính tình quả quyết làm việc gì cũng thành,có thêm Xương Khúc hội tụ thì y lộc, nhà cao cửa rộng mãi mãi.Lộc Tồn thủ Mệnh không nên gặp xung phá lại bị Dương Đà vây hãm, Lộc Tồn rất sợ sao Thiên Cơ với Kiếp Không. Nếu ở hoàn cảnh này chỉ nên vào chùa mới mong thanh nhàn.

  Khôi Việt Nhập Mệnh ca

  Khôi Việt Mệnh Thân hạn ngộ Xương

  Thường nhân đắc thử túc tiền lương

  Quan viên ngộ thử cao thiên dược

  Tất định đương niên diện đế vương.

  Nghĩa là :

  Khôi  Việt  ở  Mệnh  Thân  đáo  hạn  gặp  Văn  Xương,  người  chưa  danh  phận  sẽ  tiền  lương sung túc, người đã có danh phận thì năm ấy sẽ gặp vua, lên chức cao.

  (Chú ý : Khôi Việt là sao tốt cho cả nam lẫn nữ Mệnh, nên không phân biệt Nam nữ).

  Nam Mệnh Kình Dương ca

  Lộc tiền nhất vị an Kình Dương

  Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia

  Cành đắc quí nhân tương thủ chiếu

  Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia

  Kình Dương thủ Mệnh tính cương cường

  Tứ mộ sinh nhân phúc thọ trường

  Nhược dắc Tử Phủ lai tương hội

  Tu tri tài cốc phú sương sương

  Kình Dương nhất diệu lạc nhân cung

  Đà Hoả xung hề tiện thị hung

  Cánh nhược Thân Mệnh đồng Kiếp Sát

  Định nhiên yểu tuyệt tại đồ trung.

  Nghĩa là:

  Kình Dương an tại trước sao lộc một cung con nhà võ gặp Kình Dương phúc lộc gia tăng còn được thêm quy nhân thủ chiếu thì binh quyền vạn lý đánh đông  dẹp bắc. Sao Kình Dương thủ mệnh tính nết cứng rắn, tứ mộ là nơi miếu địa của Kình Dương, KinhDương ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi số mới thọ, lại có tử phụ hội hợp  tiền tài thóc gạo đầy kho.Kình Dương một mình rơi vào nhân cung, bị Đà La, Hoả Tinh xung phá rất hung lại thêmKiếp Không có thể chết đường.

  Nam Mệnh Đà La ca

  Đà La Mệnh nội toạ trung tồn

  Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ trung

  Tài đắc Tử Vi Xương Phủ hội

  Tài lộc phong doanh viễn phan danh

  Đà La tại hãm bất kham văn

  Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm

  Tài tán nhân ly nhập cô độc

  Sở vi sở tác bất như tâm

  Nghĩa là:

  Đà La thủ Mệnh tối hỉ tứ mộ địa, có Tử Vi thiên phủ hội hợp, tiền tài danh vọng đều hay.

  Đà La ở hãm địa dễ bị vướng vào thị phi khẩu thiệt , tiền mất người xa, làm việc gì cũng chẳng toại ý.

  Nam Mệnh Hoả Linh ca

  Hoả linh nhị diệu cư miếu địa

  Tham Lang Tử Phủ nghi tương hội

  Vi nhân tinh cấp hữu uy quyền

  Chấn áp hương bang chung hữu quy

  Hoả Linh tại Mệnh lạc nhân cung

  Tây bắc sinh nhân tác sự dung

  Phá tận gia tài chung bất cửu

  Tu giao đời tật miễn tai hung

  Nghĩa là:

  Hoả Tinh, Linh Tinh đóng miếu địa rất cần có Tham Lang, Tử Vi, Thiên Phủ hội tụ thì mới thành uy quyền, chấn áp hương bang mà quy hiển Hoả Tinh thủ Mệnh vào nhân cung, người sinh phía tây bắc làm việc khó thành dù đã phá hết tổ nghiệp vẫn chưa hết tai ương còn phải có tật mới tránh được hung hoạ.

  Thiên Không Địa Kiếp nhập Mệnh ca

  Mệnh toạ Thiên Không định xuất gia

  Văn Xương, Thiên Tướng  thực kham khoa

  Nhược phùng tứ cát đồng Thân Mệnh

  Thụ ấm thừa ân phúc khả giai

  Địa kiếp tòng lai sinh phát tật

  Mệnh trung tương ngộ đa thu khanh.

  Nghĩa là:

  Sao  Thiên  Không  thủ  Mệnh  là  số  xuất  gia  (đi  tu)  được  Văn  Xương,  Thiên  Tướng  đáng mừng (?) lại có thêm các sao tốt tụ tập thì dược phúc ấm của tổ tiên.

  Sao Địa Kiếp vào Mệnh đã có tật bệnh ngay từ lúc mới ra đời, cuộc sống như sâu bọ, nếu gặp Dương Đà thì tàn khổ chẳng biết đến thế nào (lờ i giảng đoán về sao Thiên Không Địa Kiếp trong Tử Vi đẩu số toàn thư còn nhiều thiếu sót vì nó hoàn toàn xấu  không có chỗ đắc vị. Theo Tử Vi Việt thì hai sao Không Kiếp sẽ cực nếu chúng được đóng vào hai cung Tỉ Hợi miếu địa).

  Địa Kiếp là tối hung thần

  Đóng đâu hại đó mười phần hiểm nguy

  Hai cung Tỉ Hợi miếu vì

  Hoạnh phát, hoạnh phát tựa thì sấm ran.

  Hoá lộc nhập Mệnh ca

  Thập thiên Hoá Lộc tối vi vinh

  Nam Mệnh phùng chi phúc tự thân

  Vũ chức đề danh biên tái thư

  Văn nhân danh dự mãn triều đình

  Lộc chủ Thiên Đồng ngộ Thái Dương

  Thường nhân đại phú túc điền trang

  Tư tài lục súc giai sinh vượng

  Pham hữu thi vi tận cát tường

  Nghĩa là :

  Sao Hoá Lộc bao giờ cũng đem đến sự vinh hiển, đàn ông có Hoá Lộc ở Mệnh tự nhiên phúc tới làm về võ tên tuổi dậy biên cương, làm về văn danh tiếng mãn triều đình. Hoá  Lộc.  Thiên  Đồng  gặp  Thái  Dương,  dân  giả  cũng  trở  thành  đại  phú,  nhà  cửa  ruộng vườn lục súc đều hưng vượng, làm việc gì cũng hay, cũng tốt.

  Nam Mệnh Hoá Quyền ca

  Quyền tinh tối hỉ cát tinh phù

  Sự nghiệp hiên ngang đảm khi ưu

  Cánh trí Cự Môn kiêm Vũ diệu

  Tam viên trấn thủ trưởng binh phù.

  Nghĩa là :

  Sao  Hoá  Quyền  cần  được  các  sao  tốt  phù  trợ  thì  sự  nghiệp  hiên  ngang,  đảm  lượng  hơn người. Hội với Cự Môn, Vũ Khúc thì trấn thủ biên cương, nắm quyền vạn binh.

  Nam Mệnh Hoá Khoa ca

  Khoa tinh văn tú tối vi kỳ

  Bao tàn cẩm tú mỹ văn chương

  Nhất được Vũ Môn Long biến hoá

  Quản giao thanh đạt dự triều đường

  Khoa tinh nhập Mệnh khởi tầm thường

  Cẩm tú tài hoa triển miếu đường

  Cảnh ngộ Khúc Xương Khôi Việt tú

  Long môn nhất được tính danh dương.

  Nghĩa là :

  Sao Hoá Khoa là văn tinh, thủ Mệnh cung là người văn chương cẩm tú, thi đỗ cao như cá vượt vũ môn thành rồng bay, hiển đạt chốn triều đường.

  Sao Hoá Khoa nhập Mệnh không phải loại tầm thường, hội với Xương Khúc, Khôi Việt công danh sáng lạng.

  Nam Mệnh Hoá Kị ca

  Chư tinh Hoá Kị bất nghi phùng

  Cánh hội hung tinh dũ tứ hung

  Nhược đắc cát tinh lai trợ cứu

  Túng nhiên phú quí bất phong Long

  Tham Lang Phá Quân cư hãm địa

  Ngộ cát, Hoá Kị chung bất lợi

  Nam vi giang đạo nữ vi sương

  Gia sát chiếu mệnh vô miên thuỵ

  Nghĩa là:

  Hoá Kị là sao không nên gặp. Gặp nó rồi lại bị thêm các hung tinh thì càng hung. Dù có cát tinh trợ cứu khiến cho giàu sang nhưng cái giàu sang đó thường đi kèm với nhiều lo lắng.Hai sao Tham Lang, Phá Quân cư hãm địa dù có Hoá Kị đắc địa cũng bất lợi. Đàn ông trộm cắp, đàn bà đĩ điếm, nếu thêm sát tinh tất cuộc đời ăn ngủ không yên.

  Thái Tuế Nhập Mệnh ca

  Thái tuế chi tinh bất khả đương

  Thủ lâm quan hạn yêu suy tường

  Nhược vô cát diệu lai tương trợ

  Vị miễu quan tai náo nhất trường.

  Nghĩa là :

  Sao Thái Tuế vốn mang tinh chất hung tai, nếu có nhật hạn hoặc đóng cung Quan hãm địa mà không có cát tinh phù trợ, người chức vị thường gặp lắm chuyện phù trầm.Phú đoán của tiền nhân ta về hai cung Thân Mệnh ra sao ? Xin lược chép dưới đây :

  a)       Những người niên thiếu công danh

  Hồng Loan Bát Toạ ở minh không sai.

  b)      Phủ phùng Không xứ tài suy

  Chung thân nam bảo tư cơ lưu truyền

  c)      Mấy người bất hiển công danh

  Chỉ vì Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi.

  d)      Phượng Long Mão Dậu đôi miền

  Vượng thì kim bảng ghi tên hàng đầu

  e)       Công danh đợi tuổi tác cao

  Giáp Liêm giáp Sát một hào không sai.

  f)       Dương Đà xâm chiếm Mệnh viên

  Nói năng loạn thuyết những phường điêu ngoa.

  g)      Tham Liêm Tị Hợi không bàn

  Chàng Tiêu thủa trước tàn toan ngục hình.


   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Nguyệt Đồng Xoài

  Lê Xuyên

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646374]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502171]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639423]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470998]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340382]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600266]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689429]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490724]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300092]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010118]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972320]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469852]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445475]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150479]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078419]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062479]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028644]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026274]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959332]
  25.Quỷ Bảo [921587]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907458]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876850]
  29.Hắc Nho [852012]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842897]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839983]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755905]
  33.Tru Tiên [747711]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744902]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622349]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557732]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536739]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455925]
  43.Thiên Đường [452663]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450741]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439762]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433957]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411806]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408041]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm